ŠKODA Connect

Aktuell driftsinformation

Här finner du aktuell information om eventuella driftstörningar och hur de påverkar dina ŠKODA Connect-tjänster.

Vid frågor är du alltid välkommen att kontakta oss.

Inga rapporterade driftstörningar.


Just nu finns det inga rappoterade driftstörningar och dina tjänster bör fungera som förväntat.