ASSISTANSSAMTAL

Automatiskt assistanssamtal

Om krockkuddens sensorenhet känner av en allvarlig olycka så går ett automatiskt larm till 112 - SOS Alarm. Då skickas även information om bilens position, färdriktning, antalet passagerare och hur allvarlig olyckan är. Föraren eller en passagerare kan även starta ett larm själva, t.ex. om man behöver hjälpa en medtrafikant med en olycka. Denna funktionalitet gör att du snabbt får professionell hjälp när det behövs. Kontakten upprätthålls tills dess att hjälpen har kommit fram till olycksplatsen.

Visa tillgänglighet

Tillgänglighet beror på din ŠKODA-modell och vilken typ av infotainment du har installerat i bilen. Det bör också noteras att vissa tjänster endast är tillgängliga i vissa länder.