Mer om ŠKODA Betalskydd

Du kan omfattas av betalskyddet om du:

  • Vid inträdet i försäkringen har fyllt 18 men inte 63 år
  • Är bosatt och folkbokförd i Sverige samt är berättigad till ersättning från Försäkringskassan
  • Har tecknat avtal om privatleasing hos ŠKODA Financial Services.

Försäkringen gäller som längst till leasingperiodens slut, men upphör att gälla tidigare om du fyller 65 år eller om du går i pension.

Ersättningstabell

1) Tid när skyddet träder i kraft efter den dag du anslutit dig till försäkringen.
2) Räknas från skadedatum.
3) För att kunna få ersättning för arbetslöshet krävs att du vid inträdet i försäkringen har en tillsvidareanställning om minst 50 % eller är egenföretagare om minst 20 timmar/vecka.

För fullständig information om vad betalskyddet ersätter se villkoret.

Kundservice telefon: 0770-110 353
Kundservice e-post: kundservice@skodabetalskydd.se
Skadeanmälan e-post: skadeservicebetalskydd@if.se