Mer om ŠKODA Betalskydd

Du som privatperson kan omfattas av betalskyddet om du:

  • Vid inträdet i försäkringen har fyllt 18 men inte 63 år
  • Är bosatt och folkbokförd i Sverige samt är berättigad till ersättning från Försäkringskassan
  • Har tecknat avtal om privatleasing hos ŠKODA Financial Services.
  • Privatleasar en ny ŠKODA som ingår i sommarens kampanjer under perioden 16 juni-30 september.

Försäkringen gäller som längst till leasingperiodens slut, men upphör att gälla tidigare om du fyller 65 år eller om du går i pension.

Ersättningstabell

1) Tid när skyddet träder i kraft efter den dag du anslutit dig till försäkringen.
2) Räknas från skadedatum.
3) För att kunna få ersättning för arbetslöshet krävs att du vid inträdet i försäkringen har en tillsvidareanställning om minst 50 % eller är egenföretagare om minst 20 timmar/vecka.

För fullständig information om vad betalskyddet ersätter se villkoret.

Kontakt och mer information

Du kan anmäla din skada enkelt och smidigt online. Gäller ditt ärende dödsfall eller har du andra frågor? Ring eller mejla oss så hjälper vi dig.

Telefon: 0770-110 353
E-post: skadeservicebetalskydd@if.se

Kundservice
Telefon: 0770-110 353
E-post: kundservice@skodabetalskydd.se