Prisvärda tilläggsförsäkringar

För att komplettera grundförsäkringen har ni också möjlighet att komplettera bilförsäkringen med tilläggsförsäkring:

Hyrbil
Ersätter 75 % av hyrbilskostnaden inom Sverige och 100 % utomlands i upp till 60 dagar.

Stor Bilextra
Ger ersättning för hyrbil, betalar din självrisk vid djurkollision och sänker självrisken till 1 000 kr vid uppsåtlig skadegörelse av utomstående.

Privat Sjukvård
En försäkring med omtanke som ger både förare och passagerare i den försäkrade bilen snabb tillgång till privat specialistvård, operation, sjukgymnastik och rehabilitering efter en trafikolycka.

Förar- och passagerarolycksfall
En olycksfallsförsäkring som ger extra ersättning om bilens förare eller passagerare skadas vid en trafikolycka. Försäkringen betalar även kristerapi med upp till tio behandlingstillfällen per försäkrad.

Drulle (allrisk för bil)
Du får ersättning med upp till 50 000 kr vid plötslig och oförutsedd skada på inredningen i bilens kupé-, bagage- eller lastutrymme. Förlorad eller skadad bilnyckel ersätts med upp till 5 000 kr.