Vi vill ge Sveriges cykelvägar det namn de förtjänar

Det har aldrig varit så många svenskar som cyklat som idag. Cykeln används nästan lika ofta som bilen, vilket är en positiv utveckling för både miljön och folkhälsan. Samtidigt har även antalet cykelolyckor ökat kraftigt, och antalet dödsolyckor är betydligt fler än för bara några år sen. ŠKODAs mål är att trafiken skall vara säker för alla, så det är en utveckling vi vill bromsa.

Sverige har ett välutvecklat system för att räddningstjänst och ambulans ska kunna hitta och nå fram till trafikolyckor, men ett problem för cyklister är att de ofta befinner sig på cykelvägar som inte har något namn och därför blir svåra att lokalisera. Detta kan orsaka mycket onödigt lidande, och i värsta fall resultera i att hjälpen aldrig hinner fram.

Cykelvägsinitiativet

Inför premiären av ŠKODA Tjänstecykel startade ŠKODA Cykelvägsinitiativet, ett initiativ för att göra vardagen säkrare för Sveriges alla cyklister. Genom att ge cykelvägarna namn blir det lättare att ange var man befinner sig om man skadat sig eller behöver hjälp.

Veckan innan Almedalsveckan gav vi Gotlänningar möjligheten att ge förslag på vilka Gotländska profiler som borde få pryda fem populära cykelvägar i Visby. Resultatet lämnades sedan över till Region Gotland med förhoppningen om att de gör verklighet av våra namnförslag.

Tack till alla som varit med och försökt göra cyklisters vardag lite säkrare!

Läs mer om ŠKODA Tjänstecykel på skodatjanstecykel.se.

Upptäck nya vägar med ŠKODA Tjänstecykel

Bilen i all ära, men vi tror inte att den är lösningen på allt. För de allra flesta är det faktiskt både bättre och enklare att cykla ibland. Därför lanserar vi på ŠKODA nu en helt ny möjlighet för Sveriges anställda – tjänstecykeln.