Volkswagen-koncernen inför produktionsstopp i Ryssland och stoppar export till Ryssland

Volkswagen-koncernen har med stor upprördhet och chock tagit del av nyheterna om kriget i Ukraina. Volkswagen fortsätter att hoppas på ett slut på fientligheter och en återgång till diplomati. Vi är övertygade om att en hållbar lösning på konflikten endast kan nås utifrån internationell rätt. Mot bakgrund av den ryska attacken mot Ukraina och de följder detta medför, har Volkswagen AG:s koncernledning beslutat att tillsvidare stoppa produktionen av bilar i Ryssland. Detta beslut gäller de ryska produktionsanläggningarna i Kaluga och Nizhny Novgorod.

Fordonsexporten till Ryssland kommer också att upphöra med omedelbar verkan.

Med det omfattande avbrottet i verksamheten i Ryssland granskar styrelsen konsekvenserna av den övergripande situationen, under denna period med stor osäkerhet och omvälvning.

Leveransstörningar

Volkswagen-koncernens globala leverantörsnätverk, som omfattar mer än 40 000 leverantörer, inkluderar även ett antal leverantörer i västra Ukraina. På grund av den nuvarande situationen i denna region kan det förekomma störningar i leveranskedjan. Detta kan leda till anpassningar i produktionen vid några av koncernens anläggningar. Koncernens globala inköpsavdelning har ett intensivt utbyte med berörda leverantörer och ser över alternativ.

Läs mer om situationen