ŠKODA ENYAQ iV med CO2-neutral produktion

3. června 2021

ŠKODA AUTO minskar kontinuerligt koldioxidutsläppen vid upphandling av råvaror, fordon och batteriproduktion, transport och återvinning. TÜV-Certifierade projekt kompenserar för koldioxidutsläpp i produktionen som ännu inte kan undvikas.

Helt eldrivna ŠKODA ENYAQ iV släpper i likhet med alla elbilar inte ut några avgaser vid körning. Klimatavtrycket uppstår framförallt vid produktionen och vid framställningen av el. För att minska påverkan på klimatet CO2-kompenseras hela produktionskedjan för ŠKODA ENYAQ iV. Alla koldioxidutsläpp som sker under produktionsprocessen dokumenteras enligt ISO-standarder och omfattande åtgärder har satts in för att minimera klimatpåverkan. ŠKODA kompenserar alla oundvikliga koldioxidutsläpp under produktionen av den kompletta bilen genom certifierade klimatskyddsprojekt, till exempel byggandet av en vindkraftspark i Indien.

Förutsatt att ENYAQ iV laddas med förnybar energi bidrar den till att minska persontransporternas utsläpp av växthusgaser.

Optimerar interna produktionsprocesser

ŠKODA AUTO optimerar kontinuerligt verksamheten och produktionsprocesserna vid sina fabriker. Komponentanläggningen ”Vrchlabí” blev ŠKODAs första koldioxidneutrala produktionsanläggning i slutet av 2020. ENYAQ iV byggs i Mladá Boleslav, där biltillverkaren installerat Tjeckiens största solcellstak i samarbete med energiföretaget ČEZ. All energi som krävs för produktion vid ŠKODAS tjeckiska anläggningar kommer innan 2030 att komma från koldioxidneutrala källor. Inom logistikkedjan testas innovativa AI-system för att bl a optimera utnyttjandet av containervolymer.

Övervakning av koldioxidutsläpp längs hela försörjningskedjan

Förutom att optimera sina egna produktionsprocesser övervakar ŠKODA AUTO också koldioxidutsläppen från sina leverantörer och partners. Företaget ser till att koldioxidutsläpp undviks eller minskas proportionellt i försörjningskedjan, genom hela tillverkningsprocessen och inom logistik, bland annat genom att använda förnybar energi. Högvoltsbatteriet till ENAYQ tillverkas av LG Chem i Polen där energi kommer från förnybara källor. De CO2-utsläpp som inte kan undvikas beräknas utifrån en livscykelanalys för ENYAQ iV som certifieras av TÜV NORD CERT.

ŠKODA AUTO kompenserar för dessa genom att köpa certifierade koldioxidkrediter. Det handlar om att stödja certifierade klimatskyddsprojekt som byggandet av en stor vindkraftspark i Indien. Parken i Tamil Nadu i södra delen av landet kommer att omfatta 100 vindkraftverk. Med en total kapacitet på 200 MW kommer den att leverera ren energi till 600 000 hushåll.

Återvinning av fordon och batterier

CO2-utsläppen under livscykeln för ENYAQ iV inkluderar även återvinning. Efter att ha använts i bilen får högvoltsbatteriet en andra livslängd i ŠKODA iV energilagringssystem. Denna åtgärd förlänger batteriernas livslängd och förbättrar därmed deras klimatavtryck. De återvinns i slutändan och råvarorna återanvänds.

Hanna Westrin
Press och sponsoransvarig ŠKODA Sverige

ŠKODA AUTO

  • Fokuserar på tre prioriteringar med sitt ”NEXT LEVEL ŠKODA”-program för framtiden: att utöka modellportföljen mot nybörjarsegment, att utforska nya marknader för ytterligare tillväxt i volymsegmentet och att göra konkreta framsteg inom hållbarhet och mångfald.
  • Erbjuder för närvarande sina kunder tio personbilserier: FABIA, SCALA, OCTAVIA, SUPERB, KAMIQ, KAROQ, KODIAQ och ENYAQ iV.
  • Levererade över en miljon fordon till kunder runt om i världen 2020.
  • Har tillhört Volkswagen-gruppen i 30 år. Volkswagen Group är en av de mest framgångsrika fordonstillverkarna i världen. I samarbete med gruppen utvecklar och tillverkar ŠKODA AUTO självständigt fordon samt komponenter, motorer och växellådor.
  • Verkar på tre platser i Tjeckien; tillverkar i Kina, Ryssland, Slovakien och Indien främst genom koncernpartnerskap, samt i Ukraina med en lokal partner.
  • Sysselsätter cirka 42 000 personer globalt och är aktiv på mer än 100 marknader.

Senaste nytt