Detta är en undersida

Škoda Originalservice

Vad ingår i en ​Škoda Originalservice?

Servicepunkterna skiljer sig åt mellan olika bilmodeller. Nedan visar vi de gemensamma momenten för Škoda personbilar.


Torkare/spolare
Påfyllning av spolarvätska samt kontroll av funktion och kondition hos torkarbladen. Kontroll av inställningar av vindrute-, bakrute- och strålkastarspolare.


Kontroll av kylsystem
Kontroll av fryspunkt på kylvätskan och nivå. Justering och påfyllning vid behov.


Smörjning dörrlås
Kontroll och smörjning av dörrlås, dörrstop och gångjärn. Även tanklås och bagagelucka.


Byte av olja och oljefilter
Byte av olja, oljefilter och packning på avtappningspluggen vid behov enligt serviceplan.


Nivåjustering hydraulsystem
Nivån på hydrauloljan för servosystem och andra hydraulsystem (som till exempel bromsservon) kontrolleras och fylls om det finns behov.


Kontroll av bromsvätska och bromssystem
Kontroll av bromsvätska och påfyllning vid behov. Även kontroll av bromssystemet för att hitta eventuella läckage.


Kontroll av bromsbelägg
Kontroll av kondition av bromsbelägg samt bromsskivor fram och bak.


Kontroll av ringtryck
Kontroll och justering av ringtryck i samtliga däck - inklusive reservdäck.


Airbagenheter
Kontroll av bilens samtliga airbag enheter.


Kontroll batteri
Kontroll av batteriets fastsättning och syranivå. Påfyllnad av destillerat vatten vid behov.


Motor/motorrum
Besiktning av eventuella skador och läckage på motor och i motorrum.


Inställning strålkastare
Vi kontrollerar strålkastarna och justerar om det behövs.


Avläsning av ”Egendiagnos”-data
Med ett instrument läster vi av data från ”egendiagnos”-instrumenten som finns i bilen. Här kan man bland annat avläsa om det finns något fel i motorelektroniken.


Kontroll av styrstagsändar
Styrstagsändar är en mycket vital del av styrningen, därför kontrolleras dessa för att tidigt upptäcka onormalt slitage eller liknande.


Nollställning serviceindikering
Bilens serviceindikering nollställs, det vill säga servicelampan i instrumenteringen släcks.


Kontroll av däck
Däckens mönsterdjup och slitagemönster kontrolleras. Ojämnt slitna däck kan vara ett tecken på att hjulinställningar eller däcktryck är felaktigt.


Kontroll av elektriska förbrukare
Vi kontrollerar att strålkastare, bakljus, blinkers, innerbelysning och liknande elektrisk utrustning fungerar.


Kontroll av damasker
Kontroll av kondition på fjäderbens-, styrstags-, styrväxel- och drivaxeldamasker.


Kontroll av bränslefilter
Kontroll av bränslefilter.


Kontroll av lambdareglering
Funktionskontroll av lambdareglering.


Kontroll av avgassystem
Vi kontrollerar att inga avgasläckage förekommer.


Motor/växellåda/slutväxel
Kontroll av eventuella yttre skador och läckage.


Slutkontroll


Provkörning
Bilen provkörs en kortare sträcka.