Dataskyddsförordningen och vår hantering av personuppgifter

Dataskyddsförordningen, eller GDPR (General Data Protection Regulation), är en ny EU-gemensam förordning som börjar gälla i hela EU från och med den 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska Personuppgiftslagen (PuL) och är utformad för att stärka den enskildes rättigheter. De personuppgifter som vi hämtar in om dig är nödvändiga för att vi bl.a. ska kunna hantera dig som kund, fullgöra våra avtalsförpliktelser och tillhandahålla våra tjänster. Uppgifterna kan också komma att användas för marknadsföring genom till exempel brev, mail eller sms. Vi delar även personuppgifter till bolag som vi samarbetar med. Personuppgifter lagras inte längre än nödvändigt.

Mer information om hur vi hanterar dina personuppgifter hittar du via nedanstående länkar.

ŠKODA Sveriges Personuppgiftshantering

Volkswagen Finans Sveriges Personuppgiftshantering

Volkswagen Service Sveriges Personuppgiftshantering

ŠKODA Auto Tjeckiens information om GDPR hittar du här.

Vad vi behöver lagra för att Laura ska fungera:

För att säkerställa att Laura fungerar korrekt måste följande cookies lagras och behandlas:

lauraSessionId
Sessions-id för den konversationssession som för närvarande körs. Behövs för att Laura ska behålla den aktiva sessionen med användaren.

lauraSessionContent
Hela tillståndet för den aktuella sessionen, såsom chattinnehåll, Lauras utseende, aktiverat/avaktiverat tillstånd för inmatningsrutan etc. Den används för att återuppta det senaste tillståndet för Laura efter en uppdatering av sidan.

lauraSessionStartTime
Tidsstämpel för sessionsstart.

LauraAffinityCORS
Säkerställer att begäran skickas till rätt server i ett kluster av servrar.