Dataskyddsförordningen och vår hantering av personuppgifter

Dataskyddsförordningen, eller GDPR (General Data Protection Regulation), är en ny EU-gemensam förordning som börjar gälla i hela EU från och med den 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska Personuppgiftslagen (PuL) och är utformad för att stärka den enskildes rättigheter.

De personuppgifter som vi hämtar in om dig är nödvändiga för att vi bl.a. ska kunna hantera dig som kund, fullgöra våra avtalsförpliktelser och tillhandahålla våra tjänster.

Uppgifterna kan också komma att användas för marknadsföring genom till exempel brev, mail eller sms. Vi delar även personuppgifter till bolag som vi samarbetar med.

Personuppgifter lagras inte längre än nödvändigt.

Mer information om hur vi hanterar dina personuppgifter hittar du via nedanstående länkar.

Volkswagen Group Sveriges Integritetspolicy

Volkswagen Finans Sveriges Personuppgiftshantering

Volkswagen Service Sveriges Personuppgiftshantering

Škoda Auto Tjeckiens information om GDPR hittar du här.

Vad vi behöver lagra för att Laura ska fungera:

För att säkerställa att Laura fungerar korrekt måste följande cookies lagras och behandlas:

lauraSessionId
Sessions-id för den konversationssession som för närvarande körs. Behövs för att Laura ska behålla den aktiva sessionen med användaren.

lauraSessionContent
Hela tillståndet för den aktuella sessionen, såsom chattinnehåll, Lauras utseende, aktiverat/avaktiverat tillstånd för inmatningsrutan etc. Den används för att återuppta det senaste tillståndet för Laura efter en uppdatering av sidan.

lauraSessionStartTime
Tidsstämpel för sessionsstart.

LauraAffinityCORS
Säkerställer att begäran skickas till rätt server i ett kluster av servrar.

Avläsning av bränsleförbrukningsövervakningsdata i fordonet (OBFCM-data)

För efterlevnad av lagkrav (Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 2021/392), läses fordonsdata som registrerar bränsleförbrukning och körda kilometer (kallat bränsleförbrukningsövervakningsdata i fordonet) av när fordon tas in för service eller reparation och skickas till Europeiska kommissionen tillsammans med fordonets chassinummer.

Behandling, överföring och lagring av data regleras av bestämmelserna i detta lagkrav. Kunder kan uttryckligen neka sådana aktiviteter innan uppgifterna läses av på den auktoriserade verkstaden. Dina uppgifter raderas senast efter 15 år eller i enlighet med lagkraven, t.ex. så snart syftet för vilket uppgifterna samlades in inte längre gäller och under förutsättning att det inte finns några andra lagringsskyldigheter.