Känn dig trygg

Känn dig trygg Vi vill att du ska känna dig trygg när du äger och kör din ŠKODA. Alla våra bilar är välutrustade redan från start och kommer med garantier som ska göra ditt bilägande så tryggt och bekvämt som möjligt. Följande garantier gäller när du köper en ny ŠKODA:

  • 3 års Nybilsgaranti inkl. 1 år Förlängd garanti, läs mer om Nybilsgaranti (PDF)
  • 3 års Vagnskadegaranti
  • 3 års Lackgaranti
  • 12 års Rostskyddsgaranti

Din bil kommer dessutom med en MobilitetsGaranti som förlängs automatiskt varje gång du servar hos en auktoriserad ŠKODA verkstad. Garantierna börjar gälla från det datum bilen registreras. Vill du förlänga din trygghet ytterligare kan du välja att köpa till en Förlängd garanti som du kan läsa mer om längre ner.

Nybilsgaranti

Nybilsgarantin omfattar inte alla fel. Det kan röra sig om slitdelar (exempelvis bromsar, koppling mm) samt skador som har inträffat pga. felaktigt handhavande. Det är viktigt att sköta om bilen och serva och reparera den enligt tillverkarens riktlinjer. Beslut om huruvida en bils fel omfattas av nybilsgarantin fattas av en auktoriserad ŠKODA-verkstad efter en undersökning av bilen. Det är återförsäljaren (där du köpte bilen) som beslutar i samtliga garanti- och reklamationsärenden.

Giltighet och fullständiga villkor

All information om den vagnskadegaranti som Volkswagen Group Sverige AB lämnar för sina personbilar framgår tydligt av det Garantibevis/Värdehandling som följer med bilen vid köpet. I detta anges garantins giltighetstid och fullständiga villkor. Om du saknar denna handling rekommenderar vi att du kontaktar din auktoriserade ŠKODA-återförsäljare för kontroll om nytt vagnskadegarantibevis kan beställas.

NYBILSGARANTI
NYBILSGARANTI
pdf (5.9 MB)

Förlängd garanti

Samtliga ŠKODA modeller leveras med ŠKODA Förlängd garanti som gäller år 3 och max 10.000 mil, vilket som först uppnås. ŠKODA Förlängd garanti består av följande delar:

• Nybilsgaranti som gäller under de två första åren, med obegränsad körsträcka
• ŠKODA Förlängd garanti. ŠKODA Förlängd garanti träder i kraft efter det att Nybilsgarantin gått ut och gäller i ytterligare 1 år och maximalt 10.000 mil med samma villkor som Nybilsgarantin
• Ytterligare förlängd garanti om 4 år/12000 mil eller 5 år/15 000 mil* kan köpas till i samband med nybilsbeställning
• ŠKODA Förlängd garanti följer bilen och ger ett tryggt andrahandsvärde
• ŠKODA Förlängd garanti följer bilen och upphör när den avtalade tiden eller maximala körsträckan uppnåtts.
• Om bilen omfattas av en ŠKODA Förlängd garanti som avviker från ovan anges detta i Nybilsgaranti.

*Det som infaller först

ŠKODA Förlängd Garanti omfattar inte lackgaranti (3 år) samt garanti mot genomrostning (12 år).

Vagnskadegaranti

Sedan maj 2003 ingår vagnskadegaranti till alla nya ŠKODA som levereras.

Vagnskadegarantin är gällande i tre år från att bilen levereras. Observera att vagnskadegarantin är en svensk produkt och gäller bara när bilen är köpt i Sverige och brukas i Sverige. Vagnskadegarantin gäller för eventuella plåtskador som kan uppkomma i samband med en olyckshändelse. All information om den vagnskadegaranti som Volkswagen Group Sverige AB lämnar för sina personbilar framgår tydligt av det Garantibevis/Värdehandling som följer med bilen vid köpet. I detta anges garantins giltighetstid och fullständiga villkor. Om du saknar denna handling rekommenderar vi att du kontaktar din auktoriserade ŠKODA-återförsäljare för kontroll om nytt vagnskadegarantibevis kan beställas.

Läs mer om vagnskadegarantin

MobilitetsGaranti

MobilitetsGarantin innebär att du får hjälp på plats om din ŠKODA får akut driftsstopp. Det spelar ingen roll var du befinner dig – ring så får du all den hjälp du behöver.

Vägassistans

Efter genomförd Basservice gäller inte Mobilitetsgaranti utan istället Vägassistans. Vägassistans omfattar kostnadsfri bärgnings- eller starthjälp, dygnet runt om du skulle råka ut för ett driftstopp med din ŠKODA. Ring journummer 077-11 11 512 så får du den hjälp du behöver.