Känn dig trygg

Vi vill att du ska känna dig trygg när du äger och kör din Škoda. Alla våra bilar är välutrustade redan från start och kommer med garantier som ska göra ditt bilägande så tryggt och bekvämt som möjligt. Följande garantier gäller när du köper en ny Škoda:

 • 3 års Nybilsgaranti inkl. 1 år Förlängd garanti, läs mer om Nybilsgaranti (PDF)
 • 3 års Vagnskadegaranti
 • 3 års Lackgaranti
 • 12 års garanti mot genomrostning
 • För el-och hybridbilar gäller garanti på högvoltsbatteri i 8 år eller 160 000 km (det som infaller först)

Din bil kommer dessutom med en MobilitetsGaranti som förlängs automatiskt varje gång du servar hos en auktoriserad Škoda verkstad. Garantierna börjar gälla från det datum bilen registreras. Vill du förlänga din trygghet ytterligare kan du välja att köpa till en utökning av Förlängd garanti som du kan läsa mer om längre ner.

Nybilsgaranti

Nybilsgarantin omfattar inte alla fel. Det kan röra sig om slitdelar (exempelvis bromsar, koppling mm) samt skador som har inträffat pga felaktigt handhavande. Det är viktigt att sköta om bilen och serva och reparera den enligt tillverkarens riktlinjer. Beslut om huruvida en bils fel omfattas av nybilsgarantin fattas av en auktoriserad Škoda-verkstad efter en undersökning av bilen. Det är återförsäljaren (där du köpte bilen) som beslutar i samtliga garanti- och reklamationsärenden.

Nybilsgaranti
pdf (620.6 KB)

Förlängd garanti

Samtliga Škodamodeller levereras med Škoda Förlängd garanti som gäller under 3 år och max 10.000 mil, vilket som först uppnås. Škoda Förlängd garanti består av följande delar:

 • Nybilsgaranti som gäller under de två första åren, med obegränsad körsträcka
 • Škoda Förlängd garanti. Škoda Förlängd garanti träder i kraft efter det att Nybilsgarantin gått ut och gäller i ytterligare 1 år och maximalt 10.000 mil med samma villkor som Nybilsgarantin
 • Ytterligare förlängd garanti om 4 år/12000 mil eller 5 år/15 000 mil (det som infaller först) kan köpas till i samband med nybilsbeställning
 • Škoda Förlängd garanti följer bilen och ger ett tryggt andrahandsvärde
 • Škoda Förlängd garanti följer bilen och upphör när den avtalade tiden eller maximala körsträckan uppnåtts.
 • Om bilen omfattas av en Škoda Förlängd garanti som avviker från ovan anges detta i Nybilsgaranti (PDF).

Škoda Förlängd Garanti omfattar inte lackgaranti (3 år) samt garanti mot genomrostning (12 år). 

Garanti på högspänningsbatterier

1. Hållbarhetsgaranti för BEV-, PHEV* -fordon

Volkswagen Group Sverige AB ger köparen av ett fabriksnytt eldrivet BEV-, PHEV-fordon en garanti för högvoltsbatteriet som gäller alla defekter i material och utförande i åtta år eller under de första 160 000 kilometerna, beroende på vilket som inträffar först. Denna garanti omfattar inte eventuell förlust av högvoltsbatteriets nettoenergiinnehåll (se den separata garantin för nettoenergiinnehåll för BEV-fordon i avsnitt 2 för detta).

2. Garanti för nettoenergiinnehåll för BEV-fordon

Volkswagen Group Sverige AB beviljar köparen av ett fabriksnytt eldrivet BEV-fordon i enlighet med följande villkor en garanti för en överdriven förlust av högvoltsbatteriets nettoenergiinnehåll i 8 år eller 160 000 km, beroende på vilket som inträffar först:

2.1 Om en energiinnehållsmätning av batteriet hos en Škoda-återförsäljare/ Škoda-servicepartner under garantiperioden visar att nettoenergiinnehållet är mindre än 70 % av nettoenergiinnehållet när batteriet levererades till den första köparen (”utgångsvärde”) föreligger en överdriven förlust av nettoenergi innehållet i den mening som avses i dessa garantivillkor.

Observera: Nettoenergiinnehållet motsvarar det batterienergiinnehåll som kan utnyttjas och kan ses i avtalsdokumenten för fordonsbeställningen (anges i kWh). Batteriets nominella energiinnehåll ligger över batteriets nettoenergiinnehåll på grund av tekniska förutsättningar.

2.2 Vid överdriven förlust av nettoenergiinnehållet i enlighet med avsnitt 2.1 åtgärdas detta kostnadsfritt för kunden så att åtminstone följande nettoenergiinnehåll återigen uppnås:

 1. upp till max. 60 000 km i körsträcka eller 3 år efter den första leveransen, beroende på vilket som inträffar först: 78 % av det ursprungliga värdet
 2. upp till max. 100 000 km i körsträcka eller 5 år efter den första leveransen, beroende på vilket som inträffar först: 74 % av det ursprungliga värdet
 3. upp till max. 160 000 km i körsträcka eller 8 år efter den första leveransen, beroende på vilket som inträffar först: 70 % av det ursprungliga värdet.

Exempel: Om nettoenergiinnehållet är 69 % vid fyra års ålder och en körsträcka på 90 000 km måste ett nettoenergiinnehåll på minst 74 % uppnås som en del av åtgärdandet av defekter.

3. Uteslutning och begränsningar för garantin

Garantin för högvoltsbatterier gäller inte om defekter eller överdriven förlust av batteriets nettoenergiinnehåll beror på att:

 • högvoltsbatteriet tagits bort från fordonet, öppnats felaktigt eller inte längre används tillsammans med fordonet
 • föreskrifterna för drift, behandling och skötsel av fordonet (särskilt skötselanvisningarna för laddning och högvoltsbatteriets laddningsnivå) enligt anvisningarna i instruktionsboken som medföljer fordonet inte har följts
 • högvoltsbatteriet har kommit i direkt kontakt med öppen eld
 • högvoltsbatteriet rengjorts med högtryckstvätt, ångtvätt eller att vatten eller aggressiva vätskor har applicerats direkt på högvoltsbatteriet.

I övriga fall gäller alla bestämmelser i nybilsgarantin även för högvoltsbatteriet. Om det hänvisas till en defekt på fordonet ska bestämmelserna tolkas på ett sådant sätt att de inte bara gäller för fel på högvoltsbatteriet utan även för överdriven förlust av nettoenergiinnehållet enligt avsnitt 2.

* Förkortningen BEV står för Battery Electric Vehicle , och PHEV står för Plugin Hybrid Electric Vehicle.

Vagnskadegaranti

Sedan maj 2003 ingår vagnskadegaranti till alla nya Škoda som levereras.

Vagnskadegarantin är gällande i tre år från att bilen levereras. Observera att vagnskadegarantin är en svensk produkt och gäller bara när bilen är köpt i Sverige och brukas i Sverige. Vagnskadegarantin gäller för eventuella plåtskador som kan uppkomma i samband med en olyckshändelse. All information om den vagnskadegaranti som Volkswagen Group Sverige AB lämnar för sina personbilar framgår tydligt av det Garantibevis/Värdehandling som följer med bilen vid köpet. I detta anges garantins giltighetstid och fullständiga villkor. Om du saknar denna handling rekommenderar vi att du kontaktar din auktoriserade Škoda-återförsäljare för kontroll om nytt vagnskadegarantibevis kan beställas. 

Läs mer om vagnskadegarantin

MobilitetsGaranti

MobilitetsGarantin innebär att du får hjälp på plats om din Škoda får akut driftsstopp. Det spelar ingen roll var du befinner dig – ring så får du all den hjälp du behöver. 

Vägassistans

Efter genomförd Basservice gäller inte Mobilitetsgaranti utan istället Vägassistans. Vägassistans omfattar kostnadsfri bärgnings- eller starthjälp, dygnet runt om du skulle råka ut för ett driftstopp med din Škoda. Ring journummer 077-11 11 512 så får du den hjälp du behöver.