Modern batteriteknik

Batterierna i elbilar är nuförtiden väldigt effektiva och förväntas hålla lika länge som hela elbilen. Alla Škodas elbilsbatterier har avancerad Li-ion-batteriteknik. Du kan ladda batteriet tusentals gånger utan att batteriet tappar effekt. Utvecklingen av elbilsbatterier går snabbt och i takt med att tekniken förbättras blir även hållbarheten och räckvidden på batterierna längre.

Škodas batteriers garanti

Škoda ger även en garanti på batterierna i sina elbilar på upp till 8 år eller 160 000 km (beroende på vilket som inträffar först). För Enyaq är batterinivån garanterad att inte sjunka under 70% av sitt ursprungsvärde under den perioden. Škoda garanterar även gratis reparationer av alla fel på högspänningsbatterierna under den perioden.

Vanliga frågor och svar om batterier


Dagens elbilsbatterier har mycket lång livslängd och förväntas hålla lika länge som bilen. Erfarenheter från länder där elbilar används i stor utsträckning, även som till exempel taxibilar, visar att batterierna behåller 75% till 90% av sin ursprungliga kapacitet, även efter 200 000 eller 300 000 km, beroende på vilken teknik som används.

Škoda garanterar att batterinivån i en Enyaq inte sjunker mer än 70% under garantiperioden (8 år eller 160 000 km). Du kan själv påverka hållbarheten genom att alltid hålla batteriet laddat mellan 20-80% och undvika att utsätta bilen för hög värme. Laddning upp till 100% och hög värme har en negativ inverkan på batteriets livslängd.

Varje gång elbilsbatteriet laddas påverkas kapaciteten minimalt och batteriet i en elbil förväntas hålla hela bilens livstid.

Škodas batterier håller en hög kvalitetsnivå och har inbyggda skyddsmekanismer för att ge en lång livslängd. För helt eldrivna bilar rekommenderar vi följande laddning av batteriet:

  • För dagligt bruk, ladda till max 80% och ladda bara till 100% inför en längre resa.
  • Undvik att låta bilen stå med 100% fulladdat batteri. Undvik att ladda ur bilens batteri (högspänningsbatteriet) helt, t.ex. genom att låta bilen stå länge när batterinivån är låg. Batterinivån bör inte vara lägre än 20% en längre tid.
  • Parkera bilen med en laddning på minst 30% och högst 80% vid stilleståndstider längre än 12 timmar, till exempel på flygplatsen före en resa. Vid minusgrader bör laddnivån vara minst 40%.
  • Utsätt inte din elbil för utomhustemperatur under -30 °C eller över 60 °C i mer än 24 timmar.

Livslängden på batteriet blir inte sämre för att du laddar bilen vid snabbladdningsstationer jämfört med laddningsstationer med lägre laddeffekt, men undvik att systematiskt snabbladda din elbil med de allra högsta effekterna.

Škoda har modeller med batterier i flera olika storlekar. Skoda Enyaq erbjuds i batteristorlekar från 58 till 77 kWh. Storleken på batteriet avgör hur mycket el det kan lagra och därmed hur långt bilen kan köra på en laddning.

Eftersom elbilens batteri mår bra av att vara i rumstemperatur är det bäst om du värmer upp bilen på vintern innan du kör iväg. Då kan du köra lite längre på en laddning. Tänk också på att det kan ta lite längre tid att ladda när det är riktigt kallt, så ladda gärna direkt när du kört en sväng när bilen redan är uppvärmd.

Javisst, solenergi är ett miljövänligt alternativ att ladda elbilen. Med solceller på taket eller på marken och en laddbox till bilen, laddar du med egenproducerad solel, vilket i många fall blir billigare än den el du köper från elnätet.

Läs mer om laddboxar och laddning hemma.

All elektronik kan teoretiskt sett orsaka brand, men bränder som orsakas av elbilsbatterier är inte särskilt vanliga. Elbilsbatterier är konstruerade och har flera säkerhetsfunktioner för att minimera brandrisk.

Ett elbilsbatteri innehåller många komponenter, styrsystem och säkringsfunktioner, vilket gör att vikten blir uppemot 200-500 kg beroende på modell, batteristorlek och tillverkare.

Men samtidigt saknar elbilen många tunga komponenter som återfinns i bensin- och dieselbilar, såsom växellåda, bränsletank och bränsle. Detta gör att elbilens totala vikt inte är särskilt mycket högre än bilar med annan bränsleteknik.

Eftersom elbilsbatteriet i en Škoda förväntas hålla hela bilens livslängd, så finns det inget behov av att byta batteriet. Däremot kan det behöva bytas enskilda celler i batteriet, vilket är betydligt mer kostnadseffektivt och miljövänligt än att byta ut hela batteriet.

Under hela garantiperioden på upp till 8 år eller 160 000 km garanterar Škoda gratis reparationer av alla fel på högspänningsbatteriet.

Tillverkning, hållbarhet och återvinning

Är elbilar och elbilsbatteri dåligt för miljön?

Om vi ska minska våra utsläpp av fossila bränslen och skapa en mer hållbar framtid behöver vi elbilar. När du kör en elbil släpper den ut 0% koldioxid. Överlag har en elbil mycket mindre påverkan på klimatet jämfört med fossildrivna bilar.

Men nya möjligheter ger såklart även nya utmaningar, till exempel hur man utvinner råvaror på ett hållbart sätt. Det spelar också roll om elen som används för att ladda elbilen är framställd via grön energi som vattenkraft, vindkraft eller solenergi.

Begagnade elbilsbatterier

Batteriet är den enskilt viktigaste komponenten i en elbil. Ska du köpa en begagnad elbil, kan det vara svårt att kontrollera status på batteriet, men du kan alltid fråga återförsäljaren om denna kan göra ett konditionstest för att på så vis få en bild av batteriets skick.

Om du behöver byta batteri i din elbil, kan det finnas möjlighet att hitta bättre begagnade batterier hos återvinningsfirmorna till en betydligt lägre kostnad än vad ett nytt batteri kostar.

När ett elbilsbatteri inte längre har tillräcklig effekt för att driva ett fordon, finns det många användningsområden där det fortfarande gör nytta. Begagnade elbilsbatterier kan återanvändas för att lagra energi från solpaneler eller vindkraft. Batterierna kan också återanvändas som reservdelar för andra fordon.

Tillverkning och råmaterial

Elbilsbatterier med litium-jon-teknik innehåller flera olika mineraler och jordartsmetaller, så som grafit, litium, nickel, mangan och kobolt.

Även om elbilar är ett av de mer miljövänliga alternativen för transport idag, så medför produktionen av de ingående komponenterna en del miljöpåverkan. Škoda arbetar med tekniska innovationer och nya lösningar för att minimera de hållbarhetsrisker som produktionen av elbilsbatterier medför.

Återanvändning och återvinning

Återvinning av batterier är en viktig del för att minska de miljömässiga konsekvenserna av att producera elbilar. De flesta elbilsbatterier innehåller värdefulla metaller som kan återvinnas, såsom litium, nickel och kobolt. Återvinning av elbilsbatterier kan också minska behovet av att bryta nya mineraler och reducera avfall.

Återvinning handlar om flera saker, dels om hållbarhet, men även om att säkra tillgången på sällsynta råmaterial. Volkswagengruppen, där Škoda ingår, har egna återvinningsfabriker för elbilsbatterier. I återvinningsfabriken görs först en analys om batteriet fortfarande är kraftfullt nog för att återanvändas i mobila lagringssystem, så som till exempel mobila snabbladdningsstationer. Elbilsbatterier som bedöms uttjänta laddas ur, plockas isär och mals ner.

Målet är en industrialiserad återvinning på mer än 90% av litium, nickel, mangan, kobolt, magnesium, koppar och plast. Separation och bearbetning utförs därefter av specialiserade partners genom hydrometalliska processer. Resultatet blir att råvaror i gamla battericeller kan användas till nya, och forskning har visat att återvunna batteriråvaror är precis lika effektiva som nya.

Nyfiken på mer om elbilar?

Alla Škodas elbilar

Upptäck Škodas elbilsmodeller Enyaq och Enyaq Coupé.

Laddning

Laddkarta, laddstationer, laddkablar och laddboxar. Här hittar du allt om att ladda din elbil, oavsett var du är.

Räckvidd

Så långt kan du köra på en laddning.