Efterlevnad av tillämpliga lagar och interna regler är av högsta prioritet för Volkswagen Group Sverige AB och dess tillhörande varumärken (”VGS”). Vårt företags framgång baseras på Integritet och Compliance.

För att uppfylla denna standard är det viktigt att eventuella missförhållanden rapporteras så att vi kan sätta stopp för dessa. Av denna anledning har vi inrättat en funktion för visselblåsning. Läs mer om vårt visselblåsarsystem och/eller lämna en rapport genom att klicka på länken nedan.

Visselblåsarsystem

Vänligen observera att Visselblåsarsystemet inte är en meddelandekanal för kundtjänstärenden. Om du vill framföra kundklagomål eller har frågor kring de produkter och tjänster som tillhandahålls av VGS ber vi dig kontakta vår kundtjänst.