Ett miljövänligt alternativ

Škoda är en drivande kraft bakom utvecklingen av miljövänliga alternativ. Miljöfokusering är en självklar ingrediens vid tillverkning av våra bilar och något som Škoda ständigt arbetar med för att utveckla ytterligare.

Škoda använder resurser och energi vid tillverkningen av bilarna på ett så effektivt sätt som möjligt för att minska belastningen på miljön. Škodas modellprogram är utvecklat för att ge lägsta möjliga miljöpåverkan genom låg bränsleförbrukning och CO2-utsläpp.

Påverkan på miljön

Växthusgasen släpper in solens strålar och när dessa studsar mot markytan bildas värme. Utan växthuseffekten skulle jordens medeltemperatur ligga på ungefär -15º C. Om vi fortsätter att förbränna fossila bränslen såsom olja, naturgas och kol så ökar lagret med växthusgaser i atmosfären. Effekten blir då en ökad isolering runt jorden och en gradvis ökad medeltemperatur.

En stor del av bilen återanvänds

Minst 85 % av bilens komponenter används till återvinning och återanvändning. I enlighet med förordningen om producentansvar för bilar, SFS 2023:132, erbjuds Škodas bilägare att kostnadsfritt lämna in sina uttjänta bilar för återvinning.

Du kan läsa mer om auktoriserade mottagningsstationer på Mobilityswedens webbplats. Där kan du också läsa om vilka framsteg som gjorts i Sverige för att öka återvinningsgraden för uttjänta bilar och deras komponenter.

Kvalitet och miljöcertifiering

Hela Škoda-organisationen (Škoda Auto, Volkswagen Group Sverige AB/Škoda Sverige och Återförsäljare) är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001. Škoda Auto samt Importören, Volkswagen Group Sverige AB är miljöcertifierade enligt ISO 14001.​

Återvinning av Škodas bilar

Škoda är konstruerad för återvinning

Alla modeller från Škoda är framtagna för att miljöpåverkan ska bli så låg som möjligt vid såväl produktion, brukande som återvinning av bilen.

Miljöfokus under produktutvecklingen

Redan under utvecklingen av en ny Škoda pågår en mängd aktiviteter, som inte bara garanterar att bilen håller längre, utan också att den efterföljande återvinningen ständigt underlättas och förenklas. Škodas ingenjörer strävar efter att använda ämnen som inte är skadliga för människan eller miljön, varken under produktionen, brukandet eller återvinningsprocessen.

Att spara på råmaterial och att fastställa materialcykler är ett annat viktigt mål i utvecklingen. Därför är användandet av kvalitetskontrollerat återvunnet material i vissa fall ett krav med samma strikta kvalitetskrav som råmaterial. Ett exempel är innerskärm tillverkad av återvunnen polypropylen (PP).

Škoda märker alla plastkomponenter som är tillräckligt stora för att märkas enligt ISO-standard (utan viktbegränsning). Märkningen ska underlätta eventuell sortering inför återvinningen. Innan produktion görs en återvinningsanalys av materialvalen. Återvinningsanalysen ger en bra överblick av materialen som används i en bil och hur eventuell demontering kommer att ske. Kunskapen sänds till konstruktörerna och spelar också en viktig roll i utvecklingen av nya förbättrade bilar.


Demontering för återvinning

Så går det till

Du lämnar den uttjänade bilen till en auktoriserad demonteringsfirma som ingår i Škodas mottagningsnät för uttjänta bilar. Du hittar information om närmaste demonteringsföretag på BilRetur.

Därefter demonteras bilbatteriet och eventuella krockkuddar avaktiveras. Hjulen plockas av och alla vätskor dräneras (bränsle, olja, spolarvätska osv.). Delar som kan återanvändas demonteras för att sedan säljas som begagnade reservdelar hos demonteringsföretagen. Gamla katalysatorer återvinns och värdefulla metaller som platina och rodium används senare i tillverkningen av nya katalysatorer.

Det som är kvar av bilen pressas samman och tas till ett fragmenteringsföretag. I fragmenteringsanläggningen finfördelas bilarna i småbitar av en hammarkvarn. Materialet sorteras med hjälp av magneter, vattenbad etc. för att sedan bli råvara för nya produkter. En liten del används också vid energiåtervinning. För att läsa mer om demonteringsprocessen se broschyren ”Återvinning av bilar”.

Återvinning av bilar
pdf (1.7 MB)

Miljövänlig återvinning

Ca 85% av en bil återvinns och återanvänds

I Sverige återvinns och återanvänds idag totalt ca 85 % av en uttjänt bil. Med VW-SiCon-processen har Volkswagenkoncernen under senare år utvecklat och testat en process för att upparbeta finfördelade restfraktioner som kan tillföra en meningsfull användning. De första stordriftanläggningarna enligt VW-SiCon-processen håller på att byggas. Målet att återvinna upp till 95 % av alla uttjänta bilar verkar därmed ligga inom räckhåll.

För att säkerställa en miljövänlig återvinning av uttjänta bilar har Škoda tillsammans med andra biltillverkare utvecklat IDIS (International Dismantling System). En databas som innehåller instruktioner för de mest miljövänliga behandlingarna av varje modell, t.ex. hur vätskor töms och hur eventuell demontering enklast sker.

Renoverade utbytesdelar

Dessutom säljer Škodas auktoriserade bilverkstäder renoverade utbytesdelar. Vid den fabriksmässiga renoveringen tas varje bytesaggregat helt isär. Varje enskild detalj kontrolleras med avseende på återanvändning och renoveras antingen fabriksmässigt eller byts ut mot någon detalj. De iordningsställda delarna säljs med full fabriksgaranti under beteckningen ”original utbytesdel” i hela världen.

Här sparas värdefulla råmaterial och dyr energi för tillverkning av nya aggregat och detaljer. Det kommer inte bara miljön tillgodo – även kunden gynnas genom gynnsammare priser.​​

Kostnadsfri inlämning av uttjänta bilar

Den 1 juni 2007 infördes ett utvidgat producentansvar för bilar samtidigt som premiesystemet togs bort. I korthet innebär detta att alla Škoda personbilar och lastbilar med max totalvikt 3 500 kg, tas emot kostnadsfritt i vårt mottagningsnät BilRetur.

Våra mottagningställen har rätt att ta betalt för att skrota en bil som saknar värdefulla komponenter som till exempel motor, växellåda eller katalysator (om den fanns från början).

När bilen lämnas för skrotning utfärdas ett mottagningsbevis samtidigt som bilägaren får ett kvitto på att bilen övergått till mottagningsstället. I broschyren ”Återvinning av bilar” kan du läsa mer om hur det går till att skrota en bil.

I samband med att den nya producentansvarslagen införs (1 juni 2007) försvinner bilskrotningspremien. Resterande medel i bilskrotningsfonden kommer, fr.o.m. 1 juni 2007, att användas för att stimulera förtida utskrotning av bilar utan katalysator. För bilar som är äldre än årsmodell 1989 och ej var avställda den 31 augusti 2006 utgår en skrotningsersättning på 4000 kr fr.o.m. 1 juni 2007 så länge kvarvarande medel i fonden räcker.​​

Håll dig uppdaterad

Miljö och hållbarhet

På Škoda är vi dedikerade till att leverera rymliga och funktionella bilar av högsta kvalitet, design och teknik. Samtidigt som vi uppfyller detta löfte till våra kunder, står vi inför en ännu större uppgift: att driva vår verksamhet med fokus på tydlig miljö- och hållbarhetsaspekt.

Škodas varumärke

Škoda har funnits i över hundra år. Vi har växt upp tillsammans med världen omkring oss. En värld som ofta har alltför många valmöjligheter. Det viktigaste är att erbjuda val som gör livet enklare. Det är det smarta sättet.

Fördelarna med elbil

Genom att köra på el istället för fossila bränslen minskar du utsläppen av växthusgaser och partiklar. Om du även laddar bilen med förnybar energi minskar du din belastning på miljön ännu mer.