Vad är WLTP?

WLTP är en global harmoniserad standard för att fastställa lätta fordons nivåer av CO₂ utsläpp och andra föroreningar såväl som deras bränsle- eller energiförbrukning.

Varför är WLTP aktuellt nu?

Eftersom NEDC (New European Driving Cycle) – den nuvarande mätmetoden som uppdaterades 1997 – har länge kritiserats av specialister och allmänheten för de orealistiska data som den producerar (testcykeln är för lindrig och tar inte hänsyn till trafik eller mängden tillvalsutrustning, dvs. högre vikt).

Vad levererar WLTP?

Den nya testcykeln för WLTP ger konsumtions- och koldioxidutsläpp bättre anpassad till verkligheten. Den nya WLTP-körcykeln är snabbare, längre och mer dynamisk jämfört med NEDC. Den tar dessutom hänsyn till mängden tillvalsutrustning som varje unik bil är beställd med.

Škoda använder WLTP

WLTP introducerades den 1 september 2017. Sedan dess har alla nya fordonstyper behövt WLTP-värden (detta gäller endast för homologering av ny modell). Från och med den 1 september 2018 har alla nya registrerade fordon WLTP-värden. Škoda hade sin första WLTP-data i juli 2018.

Vem introducerar WLTP?

Förklaring till kartan:

Grön - Europeiska unionen (27 länder)

Ljusgrå - Övriga fem europeiska länder (Schweiz, Liechtenstein, Norge, Island, Storbritannien)

Svart - Kandidatländer: Turkiet (WLTP gäller för importerade fordon medan NEDC gäller för lokalt producerade fordon), Israel och avlägsna EU-regioner (fortfarande oklara): Réunion Island, Martinique, Guadeloupe, Franska Guyana, St Martin, Mayotte

Mörkgrå - Delvis genomförande (planerat): Sydkorea, Japan (WLTP utan "extra hög" testcykelfas), Indien, Kina (endast koldioxidutsläpp, NEDC används för förbrukningsvärden)

WLTP vs. NEDC

• ca 50% längre körcykeltid • mer än dubbelt så lång körcykelsträcka • 131 km/h - högre maxhastighet • 47 km h - högre medelhastighet • halva tomgångstiden

I detalj

Tidslinje

Mer omfattande

WLTP tar hänsyn till ytterligare utrustning som t.ex. större hjul, tillvalsutrustning som påverkar bilens vikt och spoilers som påverkar bilens aerodynamik. Varje bils unika specifikation påverkar således vilken förbrukning och CO₂ bilen får.

RDE & PEMS

Realistisk körcykeltest

RDE står för verklig testkörcykel och beskriver vägmätningsproceduren – det vill säga att den utförs på vägen i stället för under standardiserade provförhållanden på en provrigg, som är fallet med WLTP. WLTP-direktivet tar hänsyn till RDE vid verifiering av fordon som används.

Portabelt mätsystem

I RDE-tester mäts avgasutsläpp – NOx (kväveoxid), partiklar (fint damm) och annat – under en faktisk körning på vägen med ett PEMS-system (Portable Emissions Measurement System).