Vad är WLTP?

WLTP är en global harmoniserad standard för att fastställa lätta fordons nivåer av CO₂-utsläpp och andra föroreningar såväl som deras bränsle- eller energiförbrukning.

NEDC och WLTP

NEDC (New European Driving Cycle) var mätmetoden som användes fram till 2018. För bilar av äldre årsmodell anges därför utsläppsvärden enligt NEDC. Förbrukningsdata som mäts med NEDC är inte jämförbar med WLTP, då NEDC testcykel är lindrigare och inte tar hänsyn till trafik eller mängden tillvalsutrustning, det vill säga högre vikt. I Sverige baseras fordonsskatten på NEDC fram till 1 januari 2020. NEDC-värdet är då beräknat utifrån resultatet från WLTP-cykeln.

Vad levererar WLTP?

Testcykeln för WLTP ger förbruknings- och koldioxidutsläpp som är bättre anpassade till verkligheten. WLTP-körcykeln är snabbare, längre och mer dynamisk jämfört med NEDC. Den tar dessutom hänsyn till mängden tillvalsutrustning som varje unik bil är beställd med. Med WLTP kan du därför få ett mer korrekt svar över hur mycket bränsle en bil förbrukar, och det blir också lättare att jämföra bilmodeller med varandra.

Škoda använder WLTP

WLTP introducerades den 1 september 2017 och löpte parallellt med NEDC. Från och med den 1 september 2018 har alla nya registrerade fordon WLTP-värden. Škoda hade sin första WLTP-data i juli 2018.

WLTP vs. NEDC

Ca 50% längre körcykeltid | Mer än dubbelt så lång körcykelsträcka | 131 km/h - högre maxhastighet | 47 km h - högre medelhastighet | Halva tomgångstiden

I detalj

Mer omfattande

WLTP tar hänsyn till ytterligare utrustning som t.ex. större hjul, tillvalsutrustning som påverkar bilens vikt och spoilers som påverkar bilens aerodynamik. Varje bils unika specifikation påverkar således vilken förbrukning och CO₂ bilen får.

RDE & PEMS

Realistisk körcykeltest

RDE står för verklig testkörcykel (Real Driving Emissions) och beskriver vägmätningsproceduren – det vill säga att den utförs på vägen i stället för under standardiserade provförhållanden på en provrigg, som är fallet med WLTP. WLTP-direktivet kompletteras därför med RDE.

Portabelt mätsystem

I RDE-tester mäts avgasutsläpp – NOx (kväveoxid), partiklar (fint damm) och annat – under en faktisk körning på landsväg, motorväg och i stadstrafik med ett PEMS-system (Portable Emissions Measurement System). Det är en liten låda som monteras bak på testbilen.

Så hittar du WLTP-värdena

I Bygg din bil hittar du alla aktuella WLTP-värden över förbrukning, räckvidd och utsläpp för varje enskild bil. Klicka på Mer info under CO2-utsläpp i konfiguratorn för detaljerad information.

Elbilar har lägst utsläppsvärden

Letar du efter en bil med minsta möjliga klimatavtryck, bästa ekonomi med högsta körglädjen och lägsta WLTP-värden - då ska du ta en titt på våra elbilar. Du hittar allt om dem här.