Vilken är den bästa bilen på naturgas eller biogas?

Vad är en gasbil?

En gasbil kan köras på miljöbränsle, som biogas eller komprimerad naturgas (CNG). Förutom att gasen är ett förnybart bränsle så låter också motorn mindre.

Att köra en gasbil fungerar på samma sätt som att köra en bensin- eller dieseldriven bil.

Köp en begagnad gasbil

Det ska vara lätt att köpa en begagnad bil på ett säkert sätt. Köper du en certifierad begagnad gasbil från Škoda kan du också vara säker på att den är noggrant kontrollerad och i bästa skick både invändigt och utvändigt. Dessutom ingår det alltid tolv månaders garanti.

Fördelar med gasbil

Säkerhet

Gasbilar från Škoda håller högsta säkerhet så du kan vara trygg på vägen. Att köra på gas är lika säkert som för en bensin- eller dieselbil. Ståltankarna uppfyller de striktaste säkerhetskraven och förseglas med en ventil vid en eventuell olycka. Om det skulle börja brinna aktiveras ytterligare säkerhetsventiler som på ett säkert sätt leder gasen ut ur bilen.

Förnybart bränsle

Eftersom gasen är utvunnen ur avloppsrensning och jordbruksavfall, alternativt syntetisk gas, minskar bilens klimatavtryck drastiskt. Speciellt om gasen dessutom produceras med återvunnen el.

Låg driftkostnad

CNG är ett av de billigaste bränslena på marknaden och förbrukning, mätt i kubikmeter, är nästan densamma som för en bensinbil per liter. Driftkostnaden är därför cirka 50 procent lägre jämfört med en bil som endast körs på bensin eller diesel.

Tanka gas

Att tanka gas är lika lätt som att tanka en bil med en bensin- eller dieselmotor. Båda tankas under samma tanklock. Du tankar via ett munstycke - smidigt, rent och lika snabbt. Du sätter fast gasmunstycket i vid bilens gasnippel och vrider om handtaget för att sätta fast den.

Naturgas - fossilt bränsle

Naturgasen, även kallad CNG, är ett fossilt bränsle som utvinns ur oljekällor. Även om naturgasen ger större utsläpp än biogas är det ändå mindre än vad bensin eller diesel släpper ut.

Du kan tanka din bil på vilket gastankställe som helst. När du tankar används två typer av metangaser - biogas och naturgas. Hur mycket det är av varje gas när du tankar varierar beroende på vilken station du tankar på.

 

Biogas - förnybart bränsle

Biogas är ett förnybart bränsle som ger mindre utsläpp av koldioxid jämfört med bensin och diesel. Gasen är ett bra sätt att värna om miljön, eftersom den produceras när vi tar hand om vårt livsmedelsavfall och jordbruksavfall.

 

Fordonsgas

Oftast när du tankar din gasbil är det en blandning av biogas och naturgas - detta kallas för fordonsgas. I snitt innehåller fordonsgasen över 90% biogas där resten är naturgas.

Biogasbil eller bensinbil?

En gasbil som till största delen körs på förnybart bränsle (biogas) kan minska utsläppen rejält jämfört med fossila bränslen. Den halverade bränslekostnaden är också en extra fin bonus. Skulle gastanken ta slut har du dessutom alltid en reservtank med bensin eller diesel. Perfekt om du ska köra långt!

Gasbil eller elbil?

En gasbil är ett bra alternativ för dig som behöver kunna köra långa sträckor utan att behöva stanna på vägen och ladda en elbil. Klimatavtrycket minskar mycket med en gasbil jämfört med en bil på enbart fossila bränslen, däremot är en elbil som laddats helt på grön el fortfarande ett klimatneutralt val.

Läs mer om elbilar här •