Gemensamt personuppgiftsansvar

Škoda Sverige Cookiepolicy - Information om cookies och liknande teknik och tillhörande behandling av personuppgifter

Välkommen till webbplatsen för Škoda Sverige (”denna webbplats”) som förvaltas av Volkswagen Group Sverige AB (”vi”, ”vår”, ”oss” eller ”Volkswagen Group Sverige AB ” beroende på vad som är tillämpligt). Juridisk information och kontaktuppgifter finns i slutet av denna policy.
Vi använder cookies och annan liknande teknik som får åtkomst till eller lagrar information på den enhet du använder för att besöka denna webbplats. För att göra denna policy lättare att läsa hänvisar vi till all sådan teknik med uttrycket ”cookies”.
Den här policyn ger dig information om hur cookies fungerar och när, hur och varför vi, och de tredje parter som vi arbetar med, använder dem. Nästan alla cookies fungerar genom att samla in och lagra någon form av personlig information om dig, så i den här policyn beskrivs även de personuppgifter som vi behandlar eller låter andra få tillgång till när cookies används, samt dina relaterade dataskyddsrättigheter.
I vår separata integritetspolicy finns det motsvarande bredare information om vår behandling av personuppgifter i samband med denna webbplats.
Vi kan komma att uppdatera denna policy från tid till annan. Alla ändringar som görs av denna policy publiceras på denna webbplats, och i händelse av väsentliga förändringar meddelar vi dig om dessa genom en lämplig kommunikationsmetod.

1. Vem är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter?

Vi ställer in och läser vissa cookies på din enhet i samarbete med Škoda Auto a.s. (”Škoda Auto”). Vissa cookies ställs in och läses bara av oss själva. Andra cookies kan ställas in av tredje part såsom våra leverantörer eller kommersiella partners. Enligt gällande dataskyddslagstiftning är Volkswagen Group Sverige, vi, och Škoda Auto ”gemensamt personuppgiftsansvariga” för behandlingen av dina personuppgifter, såsom alla de cookies, som beskrivs i avsnitten 5 och 6, såvida inte denna cookiepolicy uttryckligen anger att vi är ensamt ”personuppgiftsansvariga” för behandlingen av personuppgifter i samband med vissa cookies.
En personuppgiftsansvarig är den organisation som bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter. När det gäller cookies som ställs in av tredje part via denna webbplats kan dessa parter också vara personuppgiftsansvariga för behandlingen, vilket innebär att de också har ett juridiskt ansvar gentemot dig när det gäller de personuppgifter som de tar emot.
Mer information finns i avsnittet Hur vi arbetar med tredje part och de juridiska skälen till behandling.

2. Vad är ”cookies”?

Cookies är små filer eller annan information som lagras eller öppnas på din enhet och hjälper oss och andra att samla in data om dina aktiviteter. Uttrycket ”cookies” kan avse webbläsarcookies och annan liknande teknik såsom spårningspixlar/webb-beacons, lokalt delade objekt/flash-cookies och åtkomst till enhetsinformation (bl.a. sensorer). I avsnitt 5 ges information om vilka typer av cookies som används av denna webbplats.
Cookies gör det möjligt för oss att leverera webbplatsens väsentliga funktioner. Vi använder dem också för ändamål som inte är väsentliga men mycket användbara för oss eller för dig, t.ex. för att lagra dina inställningar och preferenser, komma ihåg din åtkomstinformation, tillhandahålla riktat innehåll och marknadsföringskommunikation, hjälpa oss att förstå vilken del av denna webbplats som är mest populär och analysera hur denna webbplats fungerar.

3. Kategorier av personuppgifter som vi tar emot via cookies

Vi tar emot följande kategorier av personuppgifter om dig via de cookies som vi använder, vilket innefattar information som vi får direkt från datorn, telefonen, surfplattan eller någon annan enhet utan att lagra eller öppna en fil:

 • Cookiewebbläsardata: cookieidentifierare, tid/datum, valda tjänster/produkter och om samt till vilka cookies du har samtyckt till.
 • Enhetsdata: enhetstyp, skärmupplösning, operativsystemversion och webbläsarens renderingskärna, version och grundinställningar.
 • Loggdata: tid och varaktighet för användning av denna webbplats och sökdata.
 • Platsdata: data om det land från vilket du enligt enheten har åtkomst.
 • Beteendedata: data om din användning av denna webbplats som vi kan behandla om du besöker eller använder tredjepartswebbplatser eller -applikationer för att samverka med oss, och data om hur du använder innehållet på denna webbplats (t.ex. vilka sidor som besöks, huruvida du kommer via en marknadsföringskampanj, knappklickningar, bilkonfigurationsinformation osv.).


Vi kan kombinera personuppgifter om dig eller dina aktiviteter med annan information som vi tar emot från tredje part eller offentligt tillgängliga källor där detta är tillåtet enligt lag. I vår allmänna integritetspolicy finns det ytterligare information om vilka informationskällor vi kan använda.

4. Våra syften med att använda cookies

Cookies är en mycket vanlig teknik för att komma ihåg viss information om hur användare interagerar med webbplatser och använder sina enheter. De allra flesta webbplatser använder för närvarande cookies, och de används av många olika skäl.
Vi, i samarbete med vår gemensamt personuppgiftsansvarige Škoda Auto, använder följande kategorier av cookies:

Nödvändiga cookies
Dessa cookies hjälper oss att säkerställa grundläggande funktioner, som att garantera webbplatsens funktionalitet och säkerhet, tillgång till säkra delar av webbplatsen, snabb laddning av webbplatsens innehåll, användarautentisering eller att registrera om du har gett oss ditt samtycke enligt denna policy, inklusive att lagra användarpreferenser på denna webbplats under sessionen. Sådana cookies är nödvändiga för webbplatsernas funktion, och därför behöver vi inte ditt samtycke för att lagra och läsa dem.
Analys
Baserat på ditt samtycke använder vi cookies som används för att skapa statistik, övervaka och analysera användarbeteende på webbplatserna. Datan hjälper oss att avgöra hur populära enskilda sidor och funktioner är och tjänar som grund för att förbättra webbplatserna.
Funktioner och preferenser
Med ditt samtycke använder vi cookies som möjliggör användning av avancerat webbinnehåll och avancerade funktioner som används för att lagra dina preferenser på våra webbplatser. Tack vare dessa cookies kan vi anpassa vår webbplats enligt dina preferenser, såsom språk- och regionsinställningar.
Personliga erbjudanden
Med ditt samtycke använder vi cookies för att visa dig personliga erbjudanden, innehåll och annonser baserade på dina intressen på denna webbplats, på våra andra webbplatser, på tredjepartswebbplatser och på sociala nätverk. Med hjälp av dessa cookies kan du bli informerad om våra produkter och tjänster, evenemang, tävlingar, nyhetsbrev, annonser och broschyrer. Tack vare de uppgifter du förser oss med på detta sätt kan vi också erbjuda dig skräddarsydda erbjudanden som bäst matchar dina intressen.

Lista över cookies sorterade efter syfte:

Andra tredjepartscookies

Vissa av våra webbplatser kan visaar innehåll från externa leverantörer som också använder cookies. Det externa innehållet kan använda cookies som vi inte kontrollerar. För information om hur externa leverantörer använder cookies, vänligen se deras respektive cookie policies. 

5. Ditt samtycke till att använda cookies och tillhörande personuppgifter:

Cookies och tillhörande personuppgifter som används för nödvändiga väsentliga syften I enlighet med dataskyddslagstiftningen begär vi inte ditt samtycke till att använda dessa cookies eftersom de är nödvändiga för att säkerställa att denna webbplats fungerar korrekt.

Cookies och tillhörande personuppgifter som används för icke-väsentliga syften
Vi lagrar eller läser cookies på din enhet för icke-väsentliga cookies och behandlar tillhörande personuppgifter (eller tillåter att våra tredjepartsleverantörer och -partner gör det) enbart om du har gett, och inte återkallat, ditt samtycke. Vi begär detta med hjälp av cookieverktyget som visas när du besöker någon sida på denna webbplats.

Så här ger du ditt samtycke till icke-väsentliga cookies och tillhörande personuppgifter
När du besöker denna webbplats för första gången ombeds du att ge ditt samtycke till icke-väsentliga cookies och tillhörande personuppgifter som vi tar emot vid användning.. Du kan ge ditt samtycke till alla icke- väsentliga cookies genom att välja alternativet att godkänna alla eller vägra att ge ditt samtycke till alla icke-väsentliga cookies genom att välja alternativet godkänn ”Enbart nödvändiga”. Alternativt kan du välja att samtycka till cookies efter enskilda kategorier utifrån syften för användning.

Om du inte ger ditt samtycke till dessa cookies kommer vi inte att använda dem eller behandla några tillhörande personuppgifter i samband med dem. Följaktligen är ditt tillhandahållande av personuppgifter i samband med cookies frivilligt och du kan återkalla ditt samtycke när som helst. Återkallandet av samtycket påverkar inte lagligheten av personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke, innan samtycket återkallas. All användning av cookies och tillhörande personuppgifter innan du återkallar ditt samtycke är således giltig och laglig. I avsnitten Vilka rättigheter har du? och Hur kan du utöva dina rättigheter? nedan finns ytterligare information om dina dataskyddsrättigheter.

Så här återkallar du ditt samtycke till icke-väsentliga cookies och behandling av tillhörande personuppgifter
Du kan återkalla det samtycke du tidigare har gett för cookies och tillhörande personuppgiftsbehandling genom att använda det cookie-verktyg vi tillhandahåller från denna webbplats. Du kan när som helst få tillgång till cookie-verktyget från vilken sida som helst på denna webbplats genom att klicka på det flytande elementet cookie (i nedre vänstra hörnet av webbplatsen) och återkalla ditt samtycke genom att ställa in alternativet för den relevanta kategorin av cookie till reglagets "av" position.

Konsekvens av att inte ge/återkalla ditt samtycke till cookies och tillhörande personuppgifter
Återkallandet av samtycket ska inte påverka lagligheten av behandling som grundar sig på samtycke, innan detta återkallas. All användning av cookies och r relaterade personuppgifter före återkallandet av ditt samtycke kommer således att vara giltig och laglig. Emellertid kommer vi fortfarande att använda nödvändiga cookies i fall att att du inte ger eller återkallar ditt samtycke. Om du inte ger eller återkallar ditt samtycke till användning av icke-väsentliga cookies eller tillhörande personuppgifter kanske inte motsvarande funktioner på denna webbplats fungerar korrekt, eller överhuvudtaget. Din användning av kärnfunktionerna och egenskaperna på denna webbplats påverkas inte. Om du inaktiverar väsentliga cookies (eller alla cookies) via webbläsarinställningarna fungerar inte en eller flera kärnfunktioner och egenskaper på denna webbplats, däribland sådana som syftar till att göra besöket säkert och korrekt eller överhuvudtaget.

6. Hur länge behandlar och behåller vi dina personuppgifter?

Vi behandlar eller behåller inte personuppgifter i ett identifierbart format längre än vad som är nödvändigt.

Vi behandlar och behåller dina personuppgifter därför under följande tidsperioder:

 • När det gäller väsentliga cookies slutar behandlingen av dina personuppgifter med webbläsarsessionen. Därefter raderas dina personuppgifter (förutom när det gäller cookies som används för att komma ihåg dina samtyckesinställningar, vilka vi behåller och behandlar i 13 månader från det datum då samtycket ges).
 • Alla andra cookierelaterade personuppgifter behandlas tills det samtycke som tillåter sådan behandling återkallas eller löper ut (dvs. efter 13 månader i de flesta fall), varpå dessa tas bort.

De enda undantagen från de perioder som nämns ovan är när

 • lag, domstol eller tillsynsmyndighet kräver att vi behåller dina personuppgifter under en längre period eller tar bort dem tidigare
 • du har inlett ett juridiskt förfarande eller klagomål beträffande den behandlingsverksamhet som beskrivs i denna policy, i vilket fall vi behåller din information under en period på 6 år efter datumet för det förfarandet eller klagomålet
 • du utövar din rätt att få informationen raderad (om tillämpligt) och vi inte behöver behålla den på grund av något av de skäl som tillåts eller krävs enligt lag.


7. Vem får eller har tillgång till personuppgifter relaterade till cookies?

I berättigade fall kan vi göra de tillhandahållna och erhållna personuppgifterna tillgängliga för andra parter, såsom: marknadsföringsbyråer, koncernbolag, leverantörer av analytiska och statistiska tjänster.

Våra tredjepartsleverantörer, agenter och underleverantörer (”leverantörer”), kommersiella partners, koncernföretag och andra tredje parter kan ta emot cookierelaterade personuppgifter direkt från dig, från oss eller från en av våra leverantörer.

Våra leverantörer kan kategoriseras enligt följande:

 • Leverantörer av reklamteknik (Adtech) och teknik för datautbyte
 • Annons-, PR-, digitala och kreativa byråer
 • Leverantörer av molnprogramvara, däribland leverantörer av databaser, e-post och dokumenthantering
 • Leverantörer av facilitets- och tekniktjänster, bl.a. av skanning och datadestruktion
 • Försäkringsbolag och försäkringsmäklare
 • Juridiska, säkerhets- och andra professionella rådgivare och konsulter
 • Leverantörer av marknads- och kundundersökningar
 • Plattformar för sociala medier
 • Leverantörer av webbplats- och dataanalys-/modelleringsplattformar
 • Webbplats- och apputvecklare
 • Leverantörer av webbhotelltjänster

De flesta leverantörer som vi använder är personuppgiftsbiträden med vilka vi har ett avtal som kräver att de ska hålla din information säker och inte använda den på något annat sätt än i enlighet med våra specifika instruktioner. Vi lämnar endast ut till dem, eller låter dem få tillgång till, de personuppgifter som krävs för att de ska kunna tillhandahålla sina tjänster.

I relation till de cookies som används på denna webbplats anges specifika mottagare i listan över cookies sorterade efter syfte i avsnitt 5 ovan.

Andra parter
Vi kan lämna ut dina personuppgifter till andra tredje parter enligt följande:

 • Tredje parter som omstrukturerar, säljer eller förvärvar en del av eller alla våra verksamheter eller tillgångar eller på annat sätt i händelse av en sammanslagning, omorganisation eller liknande händelse.
 • Om vi är skyldiga att lämna ut eller dela din information för att uppfylla juridiska eller lagstadgade skyldigheter eller förfrågningar, t.ex. från polisen, domstolar, tillsynsmyndigheter, regeringen eller närstående organ.

Personuppgifter som tas emot av andra personuppgiftsansvariga
När vi lämnar ut eller ger åtkomst till dina personuppgifter till tredje parter som även är personuppgiftsansvariga för den informationen (t.ex. vissa leverantörer, koncernföretag eller våra kommersiella partners) kan de lämna ut eller överlåta den till andra organisationer i enlighet med deras integritetspolicy. Detta gäller exempelvis för vissa av de aktiviteter som beskrivs ovan, som till exempeli relation till Meta (Facebook). Detta påverkar inte någon av dina rättigheter som registrerad enligt beskrivningen nedan. Om du ber oss att rätta, radera eller begränsa behandlingen av dina personuppgifter vidtar vi rimliga åtgärder för att vidarebefordra denna begäran till sådana tredje parter som vi har delat dina personuppgifter med.

I synnerhet lämnar vi ut, och ger tillgång till dina personuppgifter till ŠKODA AUTO. Detaljerad information om hur Škoda Auto hanterar personuppgifter finns i integritetspolicyn för ŠKODA AUTO respektive Volkswagen Group Sverige:
http://www.skoda-auto.com/data-privacy
https://www.vwgroup.se/var-integritetspolicy/

8. Källor till dina personuppgifter

I de flesta fall erhåller vi personuppgifter direkt från dig i samband med att du beställer varor eller tjänster, skapar och använder ett konto eller kommunicerar med oss. Vi samlar också in personuppgifter genom att spåra ditt beteende på webbplatsen. Vi kan få denna information från en tredje part om vi inte är den part som sätter cookien på din enhet.

9. Överföring av personuppgifter till tredjeland

Dina cookierelaterade personuppgifter kan överföras utanför Sverige och EU/Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”), om du ger oss ditt uttryckliga samtycke till detta eller om vi vidtar åtgärder för att säkerställa att lämpliga säkerhetsåtgärder vidtas med syfte att säkerställa att din rätt till integritet fortsatt skyddas enligt vad som anges i denna policy. Dessa åtgärder inkluderar:

 • att tillse att tredjeländer utanför EU/EES till vilka överföringar görs har bedömts av EU-kommissionen säkerställa en adekvat skyddsnivå för den registrerade.
 • användandet av EU-kommissionens standardavtalsklausuler (SCC:s), tillgängliga här https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914, när mottagare finns i tredjeland, vid behov med tillhörande kompletterande åtgärder.

Vi kommer att överföra dina personuppgifter till företag lokaliserade i USA och till servrar som är belägna där. Dessa överföringar utförs mot bakgrund av EU-kommissionens adekvansbeslut för USA, som fastställer att om det mottagande företaget har certifierat sig till EU-U.S. Data Privacy Framework säkerställs ett adekvat skydd för personuppgifter.

10. Automatiserat beslutsfattande baserat på personuppgifter som kan vara av rättslig eller annan särskild betydelse

Vi avser inte att utföra någon behandling där du kan bli föremål för ett beslut som enbart grundas på automatiserad behandling, vilket har rättsliga eller på liknande sätt i betydande grad påverkar dig., men vi uppdaterar denna policy och informerar dig ifall detta förändras.

11. Övrig information

För att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst, obehörigt röjande , ändring eller förstöring har vi vidtagit lämpliga organisatoriska och tekniska åtgärder, inkluderande fysiska, elektroniska och organisatoriska förfaranden, för att skydda och säkra information som samlas in via denna webbplats.

Vilka rättigheter har du?

Enligt dataskyddslagstiftningen har du följande rättigheter:

Få tillgång till personuppgifterna som vi har om dig

Återkalla ditt samtycke till cookies eller personuppgifts- behandling (där vi förlitar oss på det)

Rätta och uppdatera dina personuppgifter

Radera dina personuppgifter (om vi inte har ett lagligt skäl att fortsätta använda dem)

Begränsa ytterligare behandling av dina personuppgifter

Överföra dina personuppgifter i ett maskinläsbart format till dig eller en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet)

Invända mot användning av behandlad information innehållande personuppgifter om dig på grund av berättigat intresse (såvida inte vi har ett lagligt skäl som åsidosätter detta) eller för direkt marknadsföring

Inte bli föremålför automatiskt beslutsfattande som i betydande grad påverkar dig.

Hur kan du utöva dina rättigheter?

Om du har frågor om denna policy, om vår hantering av dina personuppgifter i allmänhet eller angående dina rättigheter kan du kontakta Škoda Sverige och Škoda Auto med hjälp av följande information:

Škoda Sverige

Via ordinär postgång:

Škoda Sverige
Att: GRC/ Dataskyddsombud
Hantverksvägen 9,
151 88 Södertälje

Via telefon:

08-120 810 40

I samband med utövandet av dina rättigheter, kan Škoda Sverige debitera en rimlig avgift med hänsyn till de administrativa kostnaderna för att behandla begäran som är uppenbart ogrundad eller orimlig.

Škoda Auto

I samband med utövandet av dina rättigheter, kan Škoda Auto debitera en rimlig avgift med hänsyn till de administrativa kostnaderna för att behandla begäran som är uppenbart ogrundad eller orimlig.

Via ordinär postgång:

Škoda Auto a.s.
Data Protection Office
tř. Václava Klementa 869
Mladá Boleslav II CZ 293 01
Mladá Boleslav

Kontakta vårt dataskyddsteam

Om du har frågor om denna policy eller skyddet av dina personuppgifter i allmänhet kan du kontakta dataskyddsombudet hos Škoda Sverige eller Škoda Auto:s dataskyddsombud (DPO).

Inge ett klagomål

Om du inte instämmer i sättet på vilket Škoda Sverige eller Škoda Auto behandlar eller hanterar dina personuppgifter har du rätt att kontakta eller inge ett klagomål till ŠKODA Sveriges, ŠKODA AUTO:s, Volkswagen Group Sveriges dataskyddsombud eller till tillsynsmyndigheten.

Integritetsskyddsmyndigheten

Box 8114
104 20 Stockholm

08-657 61 00

TJECKIEN

Office for Personal Data Protection
Pplk. Sochora 27
CZ 170 00 Prague 7

+420 234 665 111