Introduktion

Varenda enskild kund är viktig för oss.

Dieselkampanjen handlar om mycket mer än bara motorer. Den handlar om varje enskild kund. Det är därför som vi hittills har lyckats uppdatera över 600 000 Škoda-bilar över hela världen. Men vi stannade inte där. Vi har fortsatt att utveckla, testa och kontrollera. Samtliga av våra tekniska åtgärder har godkänts av myndigheten Vehicle Certification Agency i Storbritannien efter omfattande tester.

Detta innebär att vi kan implementera de tekniska åtgärderna i varenda en av de berörda Škoda-dieselmotorerna. Vi har ändrat vårt arbetssätt för att en liknande händelse med felaktig mjukvara inte ska kunna inträffa igen. I dag kontrolleras och certifieras bilarnas utsläppsvärden av externa och oberoende inspektörer. Våra fordon testas också slumpmässigt under verkliga körförhållanden.

Teknisk bakgrund

För majoriteten av de berörda motorvarianterna består den tekniska åtgärden av en programvaruuppdatering som innehåller de senaste resultaten från de senaste årens pågående utveckling av dieselförbränningsprocessen. Genom uppdateringen införs ändringar såsom förbättrat insprutningsmönster. Själva arbetet för denna åtgärd tar ungefär en halvtimme att genomföra.

För 1,6-litersmotorer är det även nödvändigt att installera en s.k. flödestransformator. Implementeringen av de tekniska åtgärderna tar mindre än en timme att genomföra.

Berörda tillsynsmyndigheter har bekräftat att tillämpningen av de tekniska åtgärderna inte innebär negativ påverkan på vare sig bränsleförbrukningen, CO₂-utsläpp, motoreffekten, det maximala vridmomentet eller buller. Utöver det intensiva arbete som har utförts för att bekräfta dessa åtgärder inom Volkswagen Group, har myndigheterna även utfört omfattande självständiga tester som i vissa fall har genomförts med hjälp av externa leverantörer av tekniska tjänster.

Berörda kunder kan förlita sig på att de tekniska åtgärderna kommer att implementeras på ett ändamålsenligt sätt. Alla siffror som är av relevans för bilens typgodkännande förblir giltiga. Detta var en av de viktigaste förutsättningarna för att de tekniska åtgärderna skulle godkännas av myndigheterna.

I många länder kommer varje kund som låter utföra den tekniska åtgärden på sitt fordon att få en skriftlig bekräftelse av den innebörden efter sitt besök på serviceverkstaden.

Tack för visat tålamod och den lojalitet som du visar vårt varumärke.

Läs mer på Volkswagen Group Sverige •

Ta kontakt med Škoda

Alla Škoda-kunder vars bilar har godkänts för den tekniska åtgärden har redan erbjudits att ta del av den tekniska åtgärden.

Om du omgående vill kontrollera om just din bil berörs av den tekniska åtgärden, ska du använda vårt VIN-kontrollverktyg •

Om det med hjälp av VIN-kontrollverktyget bekräftas att din bil berörs av den tekniska åtgärden, ber vi dig att kontakta en auktoriserad Škoda-partner och boka tid så snart som möjligt.

Åtgärden tar 30-60 minuter att genomföra beroende på arbetets omfattning och är naturligtvis kostnadsfri för dig. Vi ber om förståelse för att det kan ta något längre tid på grund av organisationsrelaterade skäl som beror på de operativa processerna. Vid behov kommer Škoda att utan kostnad tillhandahålla lånebil anpassad efter dina behov under den tid som implementeringen av åtgärden varar.

Kontakt

Du kan även kontakta vår kundtjänst eller hitta din närmaste återförsäljare.