Välj service lika noga som du väljer bil

Genom att välja ŠKODA Originalservice så tar du hand om din bil på bästa sätt. Vi är experter på just ŠKODA och därigenom kan vi säkerställa att både livslängden och andrahandsvärdet på din bil ökar. Att vara en märkesverkstad innebär att vi ser till att din ŠKODA förblir 100% ŠKODA.​

Kvalitetskrav på verkstad och utrustning

En verkstad som är auktoriserad för ŠKODA måste uppfylla de krav som tillverkaren ställer på en verkstad. Detta innebär att verkstaden skall se ut på ett visst sätt, vara utrustad med av tillverkaren godkänd verkstadsutrustning, ha alla de verktyg som krävs för att utföra samtliga reparationer på bilen. Vidare skall dessa verktyg uppfylla ti​llverkarens kvalitetskrav. Verkstaden skall följa tillverkarens krav på personalbemanning så att kunden kan servas enligt tillverkarens önskemål.

Kompetent personal med aktuell utbildning

Mekaniker samt övrig verkstadspersonal skall genomgå den utbildning som tillverkaren kräver samt genomgå prov för att visa att de behärskar sin roll i verkstaden. Dessa huvudpunkter revideras årligen av tillverkaren och i värsta fall kan en sådan revision leda till att en verkstad mister sin auktorisation. Om man jämför detta med en icke auktoriserad verkstad inser säkert alla att det är en väsentlig skillnad mellan två till synes likadana smörjgropar.

Boka service online

Nu är det mycket smidigare för dig att göra din servicebokning, allt på ett och samma ställe!

ŠKODA Serviceavtal

ŠKODA Serviceavtal innebär en låg fast månadskostnad för ŠKODA Originalservice. Bilen servas av specialutbildade och certifierade tekniker med tillgång till de specialverktyg som krävs. Med en ŠKODA Originalservice får du också förlängd MobilitesGaranti. Genom att ge din bil ŠKODA Originalservice så ökar du livslängden och andrahandsvärdet på din ŠKODA.

Läs mer om Serviceavtal