Därför ska du välja Škoda tjänstebil

Det råder ingen tvekan om att Škoda har flera av de mest attraktiva tjänstebilarna när det gäller kombinationen av att få med allt det du vill ha i en tjänstebil, samtidigt som design, trygghet och förmånsvärde är viktigt.

  • Mycket bil för pengarna: Välutrustade som standard
  • Mycket att välja mellan: Elbil, laddhybrid eller diesel
  • Populär och driftsäker: Škoda Enyaq var Sveriges femte mest sålda personbil 2023
  • Hållbara val: Återvunna material, låg förbrukning och låga utsläpp
  • Möjlighet till företagsrabatt (ramavtal)

Våra mest populära tjänstebilar

Elbil
Förmånsvärde från 2554 kr*
Elbil
Förmånsvärde från 2686 kr*
Laddhybrid
Förmånsvärde från 3104 kr*
Fyrhjulsdrift
Förmånsvärde från 4381 kr*
Fyrhjulsdrift
Förmånsvärde från 4361 kr*

* samtliga priser är nettokostnaden vid 50% marginalskatt

Företagsrabatt (ramavtal)

Intresserad av en laddhybrid eller en bil med fyrhjulsdrift? Då är Kodiaq eller Superb något för dig. En rymlig elbil med bra räckvidd och bagageutrymme? Då rekommenderar vi någon av våra Enyaq-modeller. Vi på Škoda har många olika modeller att välja bland för att uppfylla just ditt företags behov.

Vill du ta in ett flertal bilar i vagnparksstorlek tillsammans med planerad inköpsvolym finns möjligheter att teckna ett ramavtal, som ger en förmånlig exklusiv företagsrabatt på ert köp hos Škoda. Vill du ta in färre bilar i mindre vagnparksstorlek?

Vi har förmånliga erbjudanden även för dig som vill teckna ett mindre avtal med oss på Škoda.

Kontakta någon av våra återförsäljare för att diskutera ert företags behov av bilar.


Beräkna pris

Finanskalkylator

Välj modell och drivmedel och klicka sedan på Beräkna. Under fliken Bilförmån hittar du aktuell information om månadskostnad, förmånsvärde, skatt och total årskostnad. Justera marginalskatt och årlig körsträcka för att se hur det påverkar värdena. Du kan också jämföra kostnaden med Billån och Företagsleasing. En tydligt sammanställd Pdf finns för nedladdning när du är nöjd med dina val.

Škoda Business Lease

Attraktivt helhetserbjudande. Leasing med garanterat restvärde och ingen insats. Serviceavtal och försäkring ingår i kampanjerbjudandet. Allt på en faktura och betalning per månad.

Škoda Bilförmån

Detta gäller

Samlad information om bilförmån, förmånsvärde och utrustning.

Förmånsvärdet styr hur mycket skatt du betalar för den bil du har valt. Bilförmånen baseras bland annat på nybilspriset, extrautrustning och fordonsskatt. Förmånsvärdet räknas sedan ihop med din inkomst för att få fram vilken slutlig skatt du ska betala. Företaget måste dessutom betala arbetsgivaravgift på förmånsvärdet.

Nedsättning av förmånsvärde för miljöbilar

Så kallade miljöbilar är berättigade till lägre förmånsvärde och därmed lägre beskattning för dig. Nedsättningsbeloppet får inte överstiga 50% av bilens nybilspris och elhybrider samt etanolbilar får ingen nedsättning. I övrigt gäller följande: Elbilar och vätgasbilar: 350 000 kr. Laddhybrider: 140 000. Gasbilar: 100 000 kr. Dessa regler gäller bilar som tas i trafik den 1 juli 2022 eller senare.

Vanliga frågor och svar för tjänstebilsföraren


I vår finanskalkylator under fliken Bilförmån kan du se vad våra olika Škoda-modeller skulle kosta dig i månaden.

Om du endast nyttjar företagets tjänstebil i arbetet och inte privat, tillkommer ingen kostnad för dig som anställd. Om du även använder tjänstebilen för privat körning, uppstår en så kallad förmånsbeskattning. Det är främst den skatten som påverkar din kostnad för förmånsbilen. Förmånsvärdet läggs till din bruttolön och skatt räknas på din totala lön. Skattesatsen är i sin tur beroende av din inkomst i vilken kommun du bor i.

Förmånsvärdet påverkas upp eller ner av flera faktorer, så som bilens listpris, ålder, extrautrustning, årlig körsträcka och om den klassas som miljöbil eller ej.

En tjänstebil är en bil som ägs av företaget och som nyttjas av anställda i tjänsten. Tjänstebilen får lov att användas för privat bruk i mycket ringa omfattning.

Om tjänstebilen används mer än så för privat körning, så uppstår en så kallad bilförmån. Den förmånen beskattas då för både företaget och föraren. Värdet på förmånen beskattas på samma sätt som lön för den antällde och beräknas på marknadsvärde eller med schablon.

En personalbil å andra sidan är en förmånsbil som företaget leasar vars huvudsakliga syfte är att användas av den anställda för privat bruk. Det är en kostnadsneutral lösning där du som anställd betalar alla bilkostnader med ett bruttolöneavdrag. Läs mer om personalbil här

En så kallad förmånsbeskattning uppstår då du som anställd får nyttja företagets tillgångar för privat bruk, så som för tjänstebilar, drivmedel, parkeringsplatser och garageplats. Om du kör minst 3 000 mil i tjänsten med förmånsbil under året, sänks förmånsvärdet till 75% av det fulla förmånsvärdet. Reduceringen kan göras löpande av arbetsgivaren under året. Det finns även möjlighet att få en jämkning av bilförmånsvärdet i vissa situationer, till exempel när bilen är utrustad som ett arbetsredskap som begränsar det privata användandet. Några exempel är lätta lastbilar, installations- och distributionsbilar samt taxibilar.

Läs mer och beräkna förmånsskatten på Skatteverkets webbplats

Drivmedelsförmån

Parkering och garageplats

En drivmedelsförmån uppstår om det är arbetsgivaren som betalar drivmedlet för dina privata resor, oavsett vilket drivmedel det gäller och oavsett om det är en förmånsbil eller din privata bil. Drivmedelsförmånen beskattas med 120% av värdet för den privata körningen och du kan läsa mer om det och göra beräkningar på Skatteverkets webbplats.

Om du som förare betalar allt drivmedel, kan du får ersättning från företaget. Denna ersättning är skattefri både för den anställde och för företaget. Man kan också använda sig av en tredjepart, t ex ett leasingbolag, som betalar drivmedlet och därefter fakturerar både företaget och föraren. Då uppstår ingen förmånsbeskattning.

Tjänstebil eller förmånsbil: Kort kan man säga att tjänstebilen används i tjänsten. Om tjänstebilen även används privat beskattas det som en förmån för den anställde och kallas då förmånsbil. Läs mer under frågan ”Vad är skillnaden mellan förmånsbil, tjänstebil och personalbil?” här ovan.

Förmånsbil eller privatbil: Sommaren 2021 höjdes det prisrelaterade och det ränterelaterade beloppet med 25% vilket gör att det inte längre är lika förmånligt med en förmånsbil. Vi rekommenderar att du räknar noga på just din situation för att se om det är mest lönsamt för dig med förmånsbil eller att köpa bilen privat. Våra återförsäljare hjälper dig gärna med kalkylen.

Vem som får använda bilen bör regleras i företagets bilpolicy eller ett avtal för tjänstebilen. Det är vanligt att andra anställda, närstående och familjen får lov att nyttja bilen.

Att använda tjänstebilen på semestern är oftast helt ok, men kolla med din arbetsgivare först! Och tänk på att förmånsvärdet kan justeras uppåt om marknadsvärdet av en motsvarande hyrbil överstiger bilförmånsvärdet under perioden.

Om tjänstebilen endast används i tjänsten, är det en fördel att du för en körjournal som visar att den inte används även privat. Detta för att undgå förmånsbeskattningen. Observera att det inte finns något krav på att föra körjournal, men att det är du som förare som måste bevisa att bilen endast används i tjänsten.

Föraren kan lämna in en korrekt ifylld körjournal eller använda färdskrivare. Det är också en fördel om föraren/förarens familj äger en privat bil. Ett annat sätt är att bilen är utrustad på ett sådant sätt att den endast kan användas i arbetet och inte lämpar sig för privat bruk. Ytterligare ett alternativ är att bilen alltid parkeras vid arbetsplatsen och att nycklarna lämnas på företaget efter arbetsdagens slut.

Läs mer om Körjournal på Skatteverkets webbplats

De flesta företag har en bilpolicy som innehåller regler kring inköp och användande av tjänste- och förmånsbilar. Tidigare var det vanligt att företag använde basbelopp för att beräkna inköpsnivån. Men idag, med de varierande kostnaderna för olika typer av bilar, har många företag gått över till att använda sig av TCO-beräkningar, det vill säga Total Cost of Ownership (totalkostnad för bilägandet över tid). Företaget kan bestämma hur mycket bilen får kosta per månad baserat på denna TCO-kalkyl, och beloppet kan variera för olika kategorier av anställda. Utifrån detta kan du som förare välja bil.

Längre upp på den här sidan hittar du Škodas mest populära tjänstebilsmodelle.

All utrustning som inte ingår i nybilsprislistan räknas som extrautrustning. Extrautrustningen läggs till bilens listpris vid beräkning av förmånsvärdet, och påverkar därmed beskattningen, detta oavsett om utrustningen köps in efter leverans, eller om utrustningen köps som begagnad. Om du som förare betalar för extrautrustningen, kan förmånsvärdet sättas ner med motsvarande belopp, men tänk på att utrustningen tillhör bilen.

På Skatteverket finns mer information om extrautrustning och förmånsvärde

Vanliga frågor om tjänstebilar för företag


xxxxxxx

Det är flera faktorer att ta i beaktande här, såsom om företaget ska köpa eller leasa bilen, kostnader för service och underhåll, försäkring och fordonsskatt. Att leasa bilen är ofta fördelaktigt. Dels binder företaget mindre kapital, 50% av momsen på leasingavgifterna är avdragsgill, företaget slipper räntebetalningar på billån, service och underhåll brukar ingå i avtalet vilket ofta ger en fast månadskostnad och är lättare att kalkylera med.

Škoda Business Lease

Väljer du vårt mest förmånliga erbjudande Škoda Business Lease, så ingår även försäkring, företagskort och garanterat restvärde och du får allt på en faktura med betalning per månad.

Mer om Škoda Business Lease

Škoda Företagsleasing

Du kan också välja Škoda Företagsleasing, där finansiering med restvärde ger en 21% lägre månadskostnad jämfört med att betala bilen kontant eller med checkkredit.

Mer om Škoda Företagsleasing

Tänk på att arbetsgivaren måste betala arbetsgivaravgift på förmånsvärdet av de tjänstebilar som används privat av de anställda, så kallad bilförmån. Läs mer på Skatteverkets webbplats om bilförmån

Självklart! Våra Škoda-partners bistår gärna i framtagandet av en bilpolicy för företaget.

Här hittar du din närmsta Škoda-partner

Total Cost of Ownership (total ägandekostnad) tar hänsyn både till bilens inköpspris och till alla rörliga kostnaden. En TCO-analys kan även ge svar på vilken drivmedelstyp som är mest lönsam för just ditt företag. Våra återförsäljare hjälper gärna ditt företag med den här typen av beräkningar. Vi kan också bistå med hjälp vid utformandet av företagets bilpolicy och svara på alla dina frågor som rör tjänstebilar, förmånsbilar och personalbilar från Škoda.

Med vår TCO-kalkylator kan du räkna på vad några olika Škoda-modeller skulle kosta dig, baserat på årlig körsträcka och ägandeperiod.

Här hittar du din närmsta Škoda-partner

Den största skillnaden är vem som står som ägare av bilen och därmed tar restvärdesrisken. Vid finansiell leasing är det företaget som äger bilen och vid operationell leasing är det leasingbolaget som äger bilen. Restvärdet är till stor del avgörande för hur hög leasingavgiften blir.

Mer information

Serviceavtal och försäkring

Attraktiva tilläggstjänster för ett enkelt och tryggt bilinnehav. Du får förutsägbara kostnader för service med reparationer hos auktoriserade Škoda-verkstäder och försäkringar anpassade både för dig och bilen.

Garantier

Vi vill att du ska känna dig trygg när du äger och kör din Škoda. Därför får du omfattande garantier såsom 3 års nybilsgaranti, 3 års vagnskadegaranti, 3 års lackgaranti, 12 års garanti mot genomrostning och 8 års garanti på högvoltsbatteriet i din elbil.

Miljö och hållbarhet

På Škoda är vi dedikerade att leverera rymliga och funktionella bilar som ligger i framkant vad gäller kvalitet, design och teknik. Vi strävar efter att minimera miljöpåverkan genom hela livscykeln - från utvinning av råmaterial till bilens komponenter och återvinning av förbrukade fordon. Våra modeller erbjuder låg bränsleförbrukning och låga CO2-utsläpp.

Biltester

Att välja bil är inte alltid helt lätt. Vi har samlat några recensioner av våra modeller där du som kund kan lära dig mer om vad som gör en Škoda riktigt bra