Leasing av företagsbil

Vi erbjuder en förmånlig och enkel billeasing för företag. Leasing är som en långtidshyra och det finns flera fördelar jämfört med att köpa företagets tjänstebilar:

  • Du hyr bilen istället för att köpa den för en stor engångskostnad. Med andra ord kan företaget använda kapitalet till andra investeringar.
  • Med företagsleasing kan bilarna dessutom finansieras utan krav på insats.
  • Finansiering med restvärde ger en lägre månadsbetalning och möjlighet att byta till ny bil oftare.

Fördelar med Škoda Företagsleasing

Lägre månadsbetalning för företagsleasing

Vi erbjuder företagsleasing med eller utan garanterat restvärde. Det ger en lägre månadsbetalning och möjlighet att byta till ny bil oftare.

Inget krav på insats på bilen som leasas

Med företagsleasing kan du lösa företagets behov av bil, utan att behöva binda kapitalet i tillgångar, ett kapital som ägare förväntar sig att få en avkastning på.

Avdragsgill moms för leasingbil

Leasingavgiften bokförs som rörelsekostnad och halva momsen är avdragsgill.

Varför Škoda Företagsleasing?

För en hel del företag innebär bilfinansiering via oss att de inte behöver binda kapital i företagsbilen. Kapital som ägarna förväntar sig en avkastning på. Bilen fungerar som säkerhet och leasingavgiften följer bilens värdeminskning. Leasingavgiften bokförs även som rörelsekostnad och halva momsen är avdragsgill. Styrkor som gör företagsleasing fördelaktig för dig. Finansierar du din nya Škoda med Škoda Företagsleasing får du 21% lägre månadsbetalning jämfört med ett företag som betalar bilen kontant eller med checkkredit.

Köpa bilen eller företagsleasa?

I jämförelsen har vi utgått från leasingkostnaden för företagskunder som köpte en ny Škoda och finansierade den med Škoda Företagsleasing mot ett företag som betalar bilen kontant där ägarna förväntar sig 10% avkastning på eget kapital. Företaget behåller sin soliditet och likviditet med en modernare vagnpark som kräver mindre reparationer och inte minst är skonsammare mot miljön och ofta billigare i drift.

Jämförelse

Business Lease

Paketerbjudande med leasing, bilförsäkring och service

Business Lease är vårt paketerbjudande där leasing, serviceavtal, bilförsäkring och företagskort ingår. Ett attraktivt helhetserbjudande för era företagsbilar till en konkurrenskraftig månadsbetalning. Allt på en faktura och betalning per månad.

Avtalstid

Vi erbjuder leasing med betalningsplan över en period mellan 12 och 60 månader.

Fast eller rörlig ränta

Vi erbjuder rörlig ränta på leasingavtal till 60 månader och vår rörliga ränta baseras på VWFS basränta. Du kan även få en fast ränta som fastställs på leveransdagen och följer därefter leasingavtalet i upp till 60 månader.

Du betalar varje månad eller kvartalsvis genom bank-, plus- eller autogiro. Autogiro kräver en separat autogiroanmälan ifylld av dig som kund.

Företagsleasing av lagerbilar

Vi erbjuder företagsleasing för lagerbilar. Utforska våra lagerbilar och kontakta din återförsäljare för mer information.

Vanliga frågor om företagsleasing


Vad kostnaden blir för en leasingbil beror på bilmodell, körsträcka, avtalstid, ränta och bilens förväntade framtida värde.

Använd Finanskalkylatorn för att se vad din Škoda kostar att företagsleasa

För en hel del företag innebär bilfinansiering via oss på Škoda att de inte behöver binda kapital i bilen. Kapital som ägarna förväntar sig en avkastning på. Genom att leasa belastas inte heller företagets övriga säkerheter och man frigör likviditet genom att inte använda bolagets pengar.

Några fördelar med företagsleasing:

  • Bilen fungerar som säkerhet och leasingavgiften följer bilens värdeminskning.
  • Leasingavgiften bokförs även som rörelsekostnad och halva momsen är avdragsgill.
  • Finansierar du din nya Škoda med Škoda Företagsleasing får du dessutom upp till 23% lägre månadsbetalning jämfört med ett företag som betalar bilen kontant eller med checkkredit.

Väljer företaget att leasa en bil istället för att köpa bilen med eget kapital behåller företaget soliditet och likviditet. Samtidigt får verksamheten en modernare vagnpark som kräver mindre reparationer och inte minst är skonsammare mot miljön och ofta billigare i drift.

Garanterat restvärde innebär att du inte behöver fundera kring bilens framtida värde. Den är fastställd eller "garanterad" vid avtalets/leasingperiodens start med hänsyn tagen till bilmodell, avtalstid och planerad körsträcka. Onormalt slitage som inte åtgärdas påverkar bilens värde.

Vid finansiell leasing är det leasetagaren som får den ekonomiska förmånen och bär den ekonomiska risken förknippad med leasingobjektet, det vill säga bilens restvärde.

Vid operationell leasing är det leasinggivaren/återförsäljaren som bär den ekonomiska risken förknippad med ägandet av leasingobjektet, det vill säga bilens restvärde. När avtalet löper ut återlämnas bilen till återförsäljaren.

När ditt leasingavtal löper ut återlämnar du bilen till återförsäljaren.

Nästa steg

Bygg din bil

Bygg din nya Škoda med vår konfigurator.

Våra modeller

Vi erbjuder modeller för alla behov, välj mellan SUV, combi, sedan eller crossover.

Kontakta mig

Vill du bli kontaktad av en säljare? Våra bilförsäljare hjälper gärna till att svara på dina frågor.

Relaterade produkter

Škoda Business Lease

Att företagsleasa bilen är ett förmånligt och smidigt sätt att finansiera företagets tjänstebilar. Med Škoda Business Lease får du allt i ett paket: leasingbil, serviceavtal, bilförsäkring och företagskort. Allt på en faktura och betalning per månad.

Škoda Serviceavtal

Med Škoda Serviceavtal får du en låg fast månadsbetalning och enkel kontroll över servicekostnaderna. Din bil servas hos en auktoriserad Škoda-verkstad med Škoda Originaldelar.

Skötselguide

Med vår skötselguide ges exempel på hur en leasingbil ska tas om hand. Om bilen tas väl om hand undviks onödiga kostnader när det är dags att lämna tillbaka den.