Från den 1 augusti 2021 beslutade Sveriges regering att blanda in mer miljövänligt bränsle i den 95 oktaniga bensinen för att minska kodioxidutsläppen. Så istället för 5% E5 som tidigare gällde blandas det nu in 10% dvs E10 bränsle. Det innebär att vissa äldre bilar inte kan tankas med E10.

Rent tekniskt innebär det att vid långsiktigt användande av E10 kan vissa gummi- och plast detaljer som kommer i kontakt med bränslet att brytas ned, dock är det inte värre än att om man tankat en tank med fel bränsle (E10) så byter man till rätt bränsle (E5) vid nästa tankning.

För de bilar som inte klarar E10 bränslet kommer det under överskådlig tid att finnas bensin med låginblandning E5, så bilen blir inte obrukbar. Behöver du mer information så var vänlig att kontakta kundservice.

För ŠKODAs del kan E10 användas i alla bensindrivna Škoda-modeller med följande undantag:

  • Felicia 1,3 (40 kW och 50 KW).

Vanliga frågor om E10

Vad är E10?

E10 betyder bensin med upp till 10 % (volym) förnybar etanol i bensin och som uppfyller gällande drivmedelslagstiftning samt europeisk bensinstandard, SS-EN 228. Drivmedlet E10 finns sedan tidigare i 14 länder i Europa och alla bilar tillverkade från 1 januari 2011 är godkända för körning på E10.

Varför införs E10?

I Sverige har vi en reduktionsplikt som innebär att den förnybara andelen i bensin skall öka för att reducera växthusgasutsläppen från drivmedel. Introduktionen av E10 i Sverige är nästa steg som tas för att successivt minska andelen fossilt i bensin, till förmån för ökad andel förnybara biodrivmedel med minskad klimatpåverkan. Att öka från 5 till 10% etanol är ett effektivt sätt att minska växthusgasemissionerna inom de kvalitetskrav för bensin som finns i dagsläget. E10 är ett bättre val för klimatet.

Kan jag tanka min Škoda med E10?

Alla bensindrivna Škoda-modeller kan tankas med E10, förutom Felicia 1,3 (40 kW och 50 KW).

Kan jag använda E5 i en bil godkänd för E10?

Om bilen kan köras på E10 bensin så kan du också använda E5 bensin men då minskar andelen förnybart och klimatpåverkan ökar.

Kan jag blanda E10 och E5?

Dessa två bensinkvaliteter är fullt blandbara i alla proportioner men kom ihåg att det är fordonstillverkarens rekommendation som avgör om du kan köra på E10 eller E5. Kan din bil köra på E10, så kan du blanda E5 och E10.