Detta är en undersida.
Over-the-Air uppdatering

Funktionsbegränsningar

Ansluta

 

Over-the-Air-uppdateringar skickas till bilen via Škoda Connects onlinesystemuppdateringstjänst. En uppdatering Over-the-Air kan endast levereras till bilen om:

• En primär användare har utsetts för bilen, i vilket fall bilen är synlig i MyŠkoda för den primära användaren och att den primära användaren är synlig i bilen (Meny -> Användare).

• Onlineläge är aktiverat (ON) i sekretessinställningarna (Meny -> Användare -> Inställningar).

Låsa

Bilen kan inte köras.

 

Användaren måste lämna bilen och låsa den för att installationen ska starta:

• Om bilen inte låses inom tio minuter efter att man klickat på knappen Installera så kommer uppdateringen inte att slutföras.

• Om du närmar dig bilen och den låses upp igen, måste den låsas igen inom två minuter, annars kommer uppdateringen inte att slutföras. Detsamma gäller om funktionen som automatiskt låser upp fordonet när nyckeln närmar sig bilen är aktiverad.

KESSY låsa/låsa upp bilen är inaktiverad, fjärrkontrollen (fjärrmanövereringen av centrallåset) fungerar under hela processen.

Safelock aktiveras inte (dörren kan fortfarande öppnas inifrån)

Comfort Opening är inaktiverad (centrallåset låses upp men fönstren förblir stängda)

Coming/Leaving Home kommer inte att aktiveras (alla lampor förblir släckta)

Larmet är inaktiverat, den blinkande lysdioden på dörrarna blinkar fortfarande (tills dess att dörrens styrenhet är uppdaterad).

Ladda

När laddningen är aktiv är installationsknappen inte tillgänglig

När uppdateringen är aktiv går det inte att ladda bilen.

Om bilen är ansluten till din laddbox kommer laddningsprocessen starta automatiskt efter att Over-the-Air uppdateringen har genomförts.

Om bilen är ansluten till en offentlig laddningsstation med autentisering, kommer laddningsprocessen INTE starta efter Over-the-Air uppdateringen.