Vanliga frågor kring din Škoda Financial Services

Har du frågor kring din Škoda Financial Services? Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna som ställs till vår Kundtjänst.

Om ni gör inbetalning med egen avi, ange alltid fakturanummer, registreringsnummer och ert kundnummer. Vänligen betala in på vårt OCR-fria bankgiro 5078-3489.


Vanliga frågor om privatleasing online

Kan jag välja till tillbehör eller utrustningspaket på bilen?
Ja, allt man normalt kan välja till sin bil, kan man även koppla till privatleasing. Kontakta din återförsäljare för prisuppgift.


Vad händer om jag ångrar mig?

Om du ångrar dig efter du har hämtat bilen får du betala en uppsägningsavgift.


Hur många mil kan jag köra?

Nytt för i sommar är att du kan välja direkt på hemsidan om du vill teckna ett avtal för 1000, 1500 eller 2 000 mil/per år.


Vad gör jag om bilen går sönder?

Om bilen är körbar, kontakta din servicerådgivare. Står bilen still, kontakta Assistans, tel 020-72 70 70


Vad är ”normalt slitage”?

"Normalt slitage" är riktlinjer som beskriver slitage som anses vara normalt. Precis som när man äger bilen är det viktigt att ta väl hand om den för att undvika onödiga reparationskostnader.

Här kan du läsa mer om hur du vårdar din Privatleasingbil och exempel på vad som anses som normalt slitage.Vad ingår i serviceavtalet?

All service i enlighet med den serviceplan Volkswagen utfärdat. Samtliga tilläggsarbeten vid planerade intervaller enligt serviceplan till exempel tändstift, bränslefilter, luftfilter och bromsvätska. Vid behov och endast vid servicetillfället ingår: glödlampor (ej Xenon/LED), oljor, spolarvätska, säkringar och torkarblad.


Kan jag köra utomlands med bilen?

Ja, inom EES upp till 45 dagar under en sammanhängande period.


Vad händer om bilen har skavanker när jag lämnar tillbaks den?

Tar du väl hand om bilen har du möjlighet att undvika onödiga kostnader när det är dags att lämna tillbaka den. Underhåll och vårda bilen med regelbunden skötsel både ut- och invändigt. Säkerställ att bilen servas i enlighet med Škodas serviceplan och alltid hos auktoriserad märkesverkstad. Ta kontakt med försäkringbolaget för att åtgärda eventuella skador. Håller du dig inom avtalad körsträcka slipper du övermilsdebitering.

Här kan du läsa mer om hur du vårdar din Privatleasingbil och exempel på vad som anses som normalt slitage.


Kan månadsavgiften ändras?
Ja, ändringar av körsträcka, ränta eller försäkringens förutsättningar (försäkringspriset kan eventuellt justeras vid försäkringens årsförfallodag pga. skada) etc. kan påverka månadsbetalningen.

Frågor om Škoda LeasingFakturafrågor:Jag hittar inte min faktura, hur kan jag få en ny?
Beställ en fakturakopia hos kundtjänst.

Vad är interimshyra?
Interimshyra är leasinghyra från leverensdag fram till ordinarie avtalsstart. Detta debiteras med 1/30 hyra per dag.

Varför har jag fått dröjsmålsränta på min faktura?
När betalningen kommer in för sent till oss får du betala dröjsmålsränta från förfallodagen. Om du är mer än 10 dagar sen skickas en påminnelse och du blir även debiterad påminnelseavgift på nästkommande faktura.

Jag har fått en faktura från Svea Inkasso, vad gör jag?
Om vi inte fått in betalning från dig trots påminnelse så skickas fakturan till Svea Inkasso. Du betalar din faktura direkt till de och har du ytterligare frågor kontaktar Svea Inkasso.

Är det samma OCR-nummer på alla fakturor?
Nej, det är olika OCR-nummer varje månad. Varje faktura har ett unikt OCR-nummer.

Hur redovisas den första förhöjda leasinghyran?
Vid första förhöjd leasinghyra är denna redan erlagd till din återförsäljare, momsen på betalningen redovisas på din första faktura från oss.

Är leasinghyran alltid på samma belopp?
Nej, leasinghyran kan variera beroende av att månaderna innehåller olika antal dagar samt vid rörlig ränta.

Kan jag göra extra inbetalningar?
Nej, man kan inte extraamortera på en leasing.Autogiro:


Kan jag betala med e-faktura/autogiro?
Vi erbjuder möjlighet att betala din faktura via e-faktura och/eller autogiro. För att ansluta till e-faktura behöver du göra en anmälan via din Internetbank. Fram till dess att din anmälan är godkänd får du pappersfakturor som betalas som vanligt. Notera att det måste vara samma person som ansluter sig till e-faktura som står på avtalet.

För att anmäla autogiro fyller du i en autogiroanmälan och skickar in till kundtjanst@vwfs.se alternativt till:

Škoda Financial Services
Autogiro
15188
SÖDERTÄLJE

OBS! Först när det står längst ned på fakturan att beloppet kommer regleras via autogiro är kopplingen med din bank upprättad. Innan dess behöver du betala in fakturorna manuellt. Betalningsuppgifter finner du på fakturan.

Jag har autogiro och vill inte ha någon faktura utskickad. Kan jag avbeställa den?
Nej. Vi redovisar vilket belopp som kommer debiteras ditt konto samt förfallodatum på fakturan. Den går ej att avbeställa.

Varför betalar jag administrationsavgift när jag har autogiro?
Vi har kostnader för fakturering, även om betalning sker via autogiro. Dock sänks avgiften till f.n. 25,00kr om du väljer autogiro.

Mitt autogiro har inte dragits denna månad, vad händer nu?
Vi drar autogirot den första varje månad, om denna dag inträffar på en helgdag så görs dragningen första vardagen därpå. Om pengar ej kan dras denna dag så görs ett nytt försök dagen efter. Skulle dragningen då inte gå igenom så måste fakturan betalas manuellt. OCR-nummer finner du på fakturan.

Avslutas mitt autogiro när kontraktet avslutas?
Ja, vi avslutar ditt autogiro när avtalet blivit löst.Överlåtelse:


Kan jag överlåta mitt leasingavtal till någon annan?

Ja, leasingavtalet kan flyttas över till annan person/annat företag under förutsättning att denne blir kreditgodkänd av oss. OBS! Överlåtelse kan ej ske mellan privatperson och näringsidkare.

Hur går jag till väga?
Ni skickar in underskriven ansökan till kundtjanst@vwfs.se. När ansökan mottagits görs en kreditupplysning på ny sökande och om denne blir godkänd skickar vi ut ett kontrakt för bägge parter att signera. Vid operationell leasing signeras kontraktet hos levererande återförsäljare. För mer information och ansökningsblankett hittar du på kontaktsida.

OBS! Kontraktet blir överlåtet först när det undertecknats av Škoda Financial Services. Förlängning/Omläggning:

Kan jag förlänga/lägga om mitt leasingavtal?
Ja, i vissa fall kan leasingavtalet förlängas eller läggas om. Kontakta kundtjänst för mer information. En administrativ avgift tas ut enligt gällande prislista, f.n. 600,00kr ex moms.Avslut:


PRIVATLEASING

Har du en privatleasing som ska avslutas?
Du kontaktar din återförsäljare för besiktning och återlämnande av fordonet. Du finner kontaktuppgifter till samtliga av våra samarbetande återförsäljare här. Är det så att du önskar förlänga ditt leasingavtal så kontaktar du din återförsäljare.

FÖRETAGSLEASING

Kan jag bryta mitt leasingavtal i förtid?
Vissa avtal kan avslutas i förtid mot en avbrottsavgift. Kontakta kundtjänst för mer information, eller vänd dig till din återförsäljare.

Kan jag förlänga mitt leasingavtal?
Ja, i vissa fall. Kontakta kundtjänst för mer information.

Frågor om Škoda Lån

Extraamortering:

Hur gör jag en extraamortering?
Om du vill göra en extraamortering kan du göra det till bankgiro 5078-3489 alternativt överbetala din faktura. Om du använder dig av bankgirot ovan kan du ange registreringsnummer som referens vid inbetalningen.

Har du en restskuld kommer din extraamortering att bokas mot restskulden, i annat fall kommer din månadskostnad att sänkas. Önskar du att vi bokför extra amorteringen mot kortare löptid istället måste du meddela oss detta.

På din nästkommande faktura ser du att du har extraamorterat då din restskuld blivit lägre. Du blir alltid räntekompenserad från det datum pengarna kommit oss tillhanda.Lösen/Slutbetalning:

Kan jag lösa mitt lån i förtid?
Ja, du kan kostnadsfritt lösa ditt lån när du vill. Du betalar din kapitalskuld samt räntan fram till den dagen du löser lånet. Kontakta kundtjänst för exakt belopp. Glöm ej att ha ditt kund –eller avtalsnummer tillgängligt då vi tillämpar banksekretess. Ditt kundnummer hittar du på din faktura och avtalsnummer hittar du på ditt kontrakt.

Vad händer när jag löst mitt lån?
När vi mottagit din slutbetalning löser vi lånet och tar då bort kreditmarkeringen i bilregistret. Du erhåller då nya registreringsbevis från Transportstyrelsen, där du ser att kreditmarkeringen är borttagen. OBS! Har du sålt bilen och redan genomfört ägarbyte så skickas det nya registreringsbeviset direkt till ny ägare. ?

Kan jag sälja bilen och behålla lånet?
Nej. Då bilen står som säkerhet för lånet så måste du lösa lånet om du säljer bilen.Fakturafrågor:

Jag hittar inte min faktura, hur kan jag få en ny?
Beställ en fakturakopia hos kundtjänst.

Varför är min första faktura på ett högre belopp än vad som står på kontraktet?
Den första fakturan innehåller, förutom månadens belopp med amortering och ränta, även uppläggningsavgift samt eventuell ränta från leverensdag till kontraktsstart.

Varför har jag fått dröjsmålsränta på min faktura?
När betalningen kommer in för sent till oss får du betala dröjsmålsränta från förfallodagen. Om du är mer än 10 dagar sen skickas en påminnelse och du blir även debiterad påminnelseavgift på nästkommande faktura.

Jag har fått en faktura från Svea Inkasso, vad gör jag?
Om vi inte fått in betalning från dig trots påminnelse så skickas fakturan till Svea Inkasso. Du betalar din faktura direkt till de och har du ytterligare frågor kontakta Svea Inkasso.

Är det samma OCR-nummer på alla fakturor?
Nej, det är olika OCR-nummer varje månad. Varje faktura har ett unikt OCR-nummer.

Kan jag överbetala min faktura om jag vill betala lite extra?
Nej, om du önskar att extraamortera så görs detta separat.Autogiro:

Kan jag betala med e-faktura/autogiro?
Vi erbjuder möjlighet att betala din faktura via e-faktura och/eller autogiro. För att ansluta till e-faktura behöver du göra en anmälan via din Internetbank. Fram till dess att din anmälan är godkänd får du pappersfakturor som betalas som vanligt. Notera att det måste vara samma person som ansluter sig till e-faktura som står på avtalet.

För att anmäla autogiro fyller du i en autogiroanmälan och skickar in till: kundtjanst@vwfs.se alternativt till:

Škoda Financial Services
Autogiro 15188
SÖDERTÄLJE

OBS! Först när det står längst ned på fakturan att beloppet kommer regleras via autogiro är kopplingen med din bank upprättad. Innan dess behöver du betala in fakturorna manuellt. Betalningsuppgifter finner du på fakturan.

Jag har autogiro och vill inte ha någon faktura utskickad. Kan jag avbeställa den?
Nej. Vi redovisar ränta, amortering och vilket belopp som kommer debiteras ditt konto på fakturan. Den går ej att avbeställa.

Varför betalar jag administrationsavgift när jag har autogiro?
Vi har kostnader för fakturering, även om betalning sker via autogiro. Dock sänks avgiften till f.n. 25,00kr om du väljer autogiro.

Mitt autogiro har inte dragits denna månad, vad händer nu?
Vi drar autogirot den 27:e i varje månad, om denna dag inträffar på en helgdag så görs dragningen nästkommande bankdag. Om pengar ej kan dras denna dag så görs en nytt försök dagen efter. Skulle dragningen då inte gå igenom så måste fakturan betalas manuellt. OCR nummer finner du på fakturan.

Avslutas mitt autogiro när kontraktet avslutas?
Ja, vi avslutar ditt autogiro när lånet blivit löst.Överlåtelse:

Kan jag överlåta mitt lån till någon annan?
Ja, lånet kan flyttas över till annan person/annat företag under förutsättning att denne blir kreditgodkänd av oss. OBS! Överlåtelse kan ej ske mellan privatperson och näringsidkare.

Hur går jag till väga?
Ni skickar in underskriven ansökan till kundtjanst@vwfs.se. När ansökan mottagits görs en kreditupplysning på ny sökande och om denne blir godkänd skickar vi ut ett kontrakt för bägge parter att signera. För mer information läs mer om överlåtelseansökan. OBS! Kontraktet blir överlåtet först när det undertecknats av Škoda Financial Services.Förlängning/Omläggning:

Kan jag förlänga/lägga om mitt lån?
Ja, i vissa fall kan lånet förlängas eller läggas om. Kontakta kundtjänst för mer information. En administrativ avgift tas ut enligt gällande prislista, f.n. 420,00kr.

Frågor om Škoda Serviceavtal

Vad ingår i ett serviceavtal?
Det finns två typer av serviceavtal. Du kan ha ett serviceavtal eller ett service –och underhållsavtal. Du kan även välja att komplettera med vissa tillägg till ditt serviceavtal. Klicka på respektive länk för information om vad som ingår för respektive avtal. Observera att nedan gällande om vad som ingår, avser standardavtal. Avvikelser kan förekomma vid t.ex. kampanjavtal. Kontakta din återförsäljare för mer information gällande villkor i kampanjavtal.

  • Serviceavtal: All service i enlighet med den serviceplan märket utfärdat. Samtliga tilläggsarbeten vid planerade intervaller enligt serviceplan, t.ex. tändstift, bränslefilter, luftfilter och bromsvätska. Vid behov och endast vid servicetillfället ingår: glödlampor (ej Xenon/LED), oljor, spolarvätska, säkringar och torkarblad.
  • Service- och underhållsavtal: Samma innehåll som serviceavtal, men också följande när det är dags att byta: bromsklossar, bromsskivor, avgassystem, länkarmar, stötdämpare, fjädrar, drivaxeldamasker, drivknutar, kopplingslamell och tryckplatta, urkopplingslager, startbatteri, hjullager och glödlampor (ej Xenon/LED).
  • Tillval: däck, däckskifte och däckförvaring, hämta/lämna service, lånebil vid verkstadsbesök, rekonditionering och tvätt.


Vad omfattas inte av ett serviceavtal?
Fel eller skador som täcks av garantier, försäkringar eller motsvarande. Fel eller skador på motor och växellåda(täcks normalt av kundens maskinskadeförsäkring), drivlineförsäkring eller aggregatskador. Glas-, lack-, korrosions och karosskador. Yttre åverkan på kaross och lack. Reparationer av skador försorsakad av vårdslöshet, försummelse, vanvård, felaktigt handahavarande eller överbelastning, brand, naturkatastrof eller trafikolycka. Bärgningskostnader och startbogseringar. Kostnader för självrisk i försäkringsärenden. Stilleståndsersättning. Drivmedel. Fel eller skador som beror på att produkter monterats eller tillförts fordonet. Hjulinställningar.

Vad kostar ett serviceavtal?
Priset varierar beroende på vilket märke och vilken modell du väljer, vilken körsträcka du har per år samt hur många månader avtalet tecknas på. Kontakta din återförsäljare för att få prisuppgift för den bilmodell du är intresserad av.

Jag har redan köpt min bil. Kan jag teckna ett serviceavtal i efterhand?
Ja, serviceavtal går att teckna innan första servicen är gjord på en ny bil. Kontakta din återförsäljare för mer information om detta.

Kan jag förlänga mitt serviceavtal?
I vissa fall kan du förlänga serviceavtalet. Vill du veta vad som gäller för just ditt avtal så ber vi dig att kontakta kundtjänst.

Kan jag överlåta mitt serviceavtal?
I vissa fall kan du överlåta ditt serviceavtal. Vill du veta vad som gäller för just ditt avtal så ber vi dig att kontakta kundtjänst.

Kan jag avsluta mitt serviceavtal före utsatt tid?
Ja, det kan du alltid göra. På vissa avtal kan en kostnad tillkomma för detta. Kontakta kundtjänst för att se vad som gäller för just ditt avtal.

Kan jag serva min bil var som helst?
Du kan serva din bil hos en auktoriserad märkesverkstad. Undantag kan finnas, se ditt avtal för exakta villkor.

Frågor om Škoda Försäkring

Jag har avslutat min försäkring men premien visas ändå på min faktura.
Försäkringspremien debiteras i förskott och när försäkringen avslutas, krediteras beloppet på din nästkommande avi.

Hur avslutar jag min försäkring?
Kontakta Škoda Försäkring på 0770-110 350 eller besök www.skodabilforsakring.se.

Varför har min premie blivit högre/lägre?
Premien kan ändras vid ex. övergång till helförsäkring eller om du t.ex. har flyttat. Kontakta Škoda Försäkring för information om premieändringar.

Måste jag ha en helförsäkring?
Ja. Så länge bilen täcks av vagnskadegaranti, är halvförsäkring tillräckligt. Därefter måste bilen helförsäkras. Kontakta Škoda Försäkring för mer information.

Hjälp och råd om du inte är nöjd

För oss är våra kunders förtroende betydelsefullt och det viktigt att du är nöjd med våra tjänster och med vårt bemötande. Om vi inte motsvarar dina förväntningar ber vi dig att kontakta oss så att vi på bästa sätt kan klara ut problemet. Det enklaste är att ringa oss då ett samtal kan ge kompletterade uppgifter och ofta kan problemet klaras upp direkt.

Ett tips är att innan du kontaktar oss alltid spara affärsdokumentation, till exempel fakturor och betalningsunderlag och annan information, som du får från oss. ​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​


Om du inte är nöjd med beslutet
Vem ska du kontakta?

Om du skriver brev:
Volkswagen Finans Sverige AB
Klagomålsansvarig
15188 Södertälje

Om du mailar:
Kundtjanst@vwfs.se
Skriv i ämnesraden: Till Klagomålsansvarig ​​​​​​​​

Vart du som kund alltid har rätt att använda dig
Konsumentvägledaren i din kommun som kostnadsfritt lämnar information och råd finans – och försäkringsfrågor. Konsumentvägledaren närmast dig finner du på Konsumentverkets hemsida konsumentverket.se

Konsumenternas Bank- och finansbyrå och Konsumenternas Försäkringsbyrå som ger dig opartisk information och vägledning utan någon extra kostnad.
Box 24215, 104 51 Stockholm,
Tel. 0200 - 22 58 00
konsumenternas.se ​​​​​​​

Om du fortfarande inte skulle vara nöjd
Allmänna reklamationsnämnden
Är du missnöjd med beslutet från oss och vill höra med en oberoende part kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). ARN är en statlig myndighet som fungerar ungefär som en domstol och har som huvuduppgift att pröva tvister mellan konsumenter och näringsidkare. Anmälan görs av konsumenten. ARN lämnar rekommendationer på hur en tvist bör lösas.

Box 174
101 23 Stockholm
Tel. 08-08-508 860 00
arn.se

Allmän domstol, Domstolsverket
Ett ärende kan alltid hänskjutas till rättslig prövning vid allmän domstol.
551 81 Jönköping
Tel. 036-15 53 00
domstol.se ​​​​​

MyŠkoda App

Kom igång med appen
Efter att du registrerat dig, loggat in i appen och accepterat dess villkor är det dags att ställa in appen så att den passar dig. Processen är enkel och komprimerad till tre steg. Svep åt sidan på skärmen för att ta dig mellan de olika stegen. Länka ihop bilen med appen, koppla kalendern (eller kalendrarna om du har flera) om du vill använda appens tidshanteringsfunktion och välj din favoritleverantör. Genom att fylla i dessa uppgifter möjliggörs ännu fler funktioner i appen. När du är klar visas startläget, använd menyn för att gå till olika delar av appen.

 

Vem är PAUL?
Hej, det är jag som är PAUL! PAUL är din personliga hjälpreda som meddelar dig kring bilens status om bilen är uppkopplad med SmartGate/MIB eller hjälper dig att hålla tiden genom att använda din kalender.

 

Olika sätt att koppla upp din bil
Menyalternativet BIL fokuserar på hantering av din bil. Du kan enkelt koppla appen till en eller flera bilar och det finns flera sätt att göra det på. Det enklaste sättet är att välja bilen från listan med bilmodeller. Om du kopplar upp din bil via ”Hitta med VIN-kod“ så är det just din bil som är uppkopplad. Det gör att du kan se mer detaljer som produktionsdatum, garantitid och digital service-historik för ditt fordon (kan skilja sig beroende på det aktuella landets bestämmelser). Det mest avancerade sättet att koppla upp bilen är via SmartGate (WLAN) eller MIB (kabel eller WLAN). För att kunna göra det så måste bilen vara utrustad med den tekniken (kolla bilens specifikation). Om du är uppkopplad kan du se till exempel miltal, bränslestatus och PAUL kan tala om för dig om du kan komma fram utan att tanka eller om du behöver tanka på vägen.

 

Bilens manual och lampkontroller
När din bil är uppkopplad har du snabb tillgång till bilens instruktionsbok, bildata, digital service, förklaringar av kontrollampor, massor av instruktionsfilmer och mycket mer.

 

SmartGate kontra MIB
SmartGate är en del av den tekniska utrustningen på din bil. Beroende på land och bilmodell så kan den levereras som standardutrustning eller beställas som ett tillval. Utrustningen slår på WLAN i din bil och låter appen läsa in bilens data praktiskt taget online när appen är uppkopplad (miltal, bilens status osv.). På de senaste modellerna har SmartGate-tekniken ersatts av MIB (bilens infotainmentenheter). Kontakta gärna din Škoda anläggning för att få veta mer om din bils kommunikationsstöd.

 

PAUL – länk till kalendern
PAUL kan hjälpa dig att hålla tiden genom att använda din kalender, har koll på bränslenivån, trafiken, vädret och du kan lita på att PAUL väcker dig i god tid och inte lämnar dig i sticket. För att detta ska fungera behöver du koppla ihop din kalender med appen (hittas i appinställningar). När det är gjort håller PAUL koll på dina händelser i almanackan.

 

Olika typer av notiser
Det finns flera olika typer av notiser som är synliga i appen men också som en app-ikon på din hemskärm (iOS). Notiserna hanteras där alla telefonens notiser hanteras och synligheten beror på inställningarna på din telefon (ändra i telefonens generella inställningar för att få notiser på ett annat sätt). PAUL erbjuder följande typer av notiser: “Upp och hoppa“-påminnelse inför nästa möte, : “Nu borde du vara på väg“ för att hinna till destinationen i tid eller ett notismeddelande om att du kommer att bli försenad som kan skickas till dina kollegor om du inte hinner i tid till mötet. App-ikonen i iOS meddelar om det kommer in nyheter, tips från PAUL eller om ny fordonsdata finns tillgänglig. Siffran som visar antalet notiser kan som mest visa 3st. Genom att läsa nyheten, tipset från PAUL eller fordonsdatan så minskar siffran med antalet notiser.

 

Škoda anläggning
Du kan välja din favoritanläggning genom funktionen lokalisera anläggning. När du bekräftat vilken du vill ha kommer du få fram detaljer om anläggningen på skärmen. Där kan du se kontaktuppgifter, vägbeskrivning etc.

Škoda Kortet

Varför finns Škoda Kortet VISA bara med VISA?
Tidigare erbjöds även ett kreditkort som bara kunde användas hos Škoda-återförsäljare och på anslutna bensinstationer. Genom att även koppla en VISA-funktion på kortet får det ett betydligt större användningsområde, utan att det kostar något extra.

Måste jag ha kredit på kortet
Ja, du väljer själv kreditgräns (5 000-50 000 kr).

Var kan jag tanka med Škoda Kortet VISA?
På alla ställen som accepterar VISA. Har du det gamla kortet utan VISA så fungerar kortet på Shell och Preem.

Finns rabatt på drivmedel?
Ja, läs mer om rabatten.

Vad gör jag om jag glömt min pinkod?
Kontakta kundtjänst.

Kan jag använda mitt kort hos alla Škoda-återförsäljare?
Kortet kan användas hos alla anslutna återförsäljare. Fråga i butik eller verkstad.

Mitt kort fungerar inte. Vad gör jag?
Kontakta kundtjänst.

Kan jag själv bestämma vilken kod jag vill ha till mitt kort?
Nej, detta på grund av säkerhetsskäl.

Mitt kort har blivit stulet, hur gör jag?
Kontakta kundtjänst.

Om jag säljer min bil, kan jag ha kortet kvar ändå?
Självklart.

Vad händer om jag har ett Škoda Kort sedan tidigare och nu ansöker om Škoda Kortet VISA?
När du ansöker om ett Škoda Kort VISA så kommer vi att avsluta ditt gamla kort/konto, eventuell skuld slutbetalar du på ditt gamla kort/konto.

Får jag då nytt kort och ny kod?
Ja, du får ett Škoda Kort VISA och en ny kod knuten till det nya kortet.

Kan man ha två Škoda Kort VISA på ett konto?
Ja, men då måste båda sökande fylla i och skriva under ansökan.

Hur gör jag för att slippa räntor och avgifter på kortet?
Alla inköp hos din återförsäljare (service, reparationer, tillbehör och reservdelar) avbetalar du minst en tolvtedel varje månad i 12 månader. För alla övriga köp gäller att de ska betalas ”till fullo” när månadsaviseringen kommer. Väljer du att delbetala på längre tid tillkommer ränta och aviavgift.