Škoda Auto Group genererar stabila resultat för 2022

16. března 2023

› Škoda Auto Group ökar intäkterna 2022 till mer än 21 miljarder EUR › Rörelseresultatet kraftigt påverkat av finansiella bördor på grund av kriget i Ukraina och efterföljande avstängning av affärsverksamheten i Ryssland › Avkastning på försäljning på 3 procent › Škoda fortsätter att investera i framtida teknik: 5,6 miljarder EUR i e-mobilitet och 700 miljoner EUR i digitalisering till 2027 › Programmet Next Level Efficiency+ har implementerats och löper enligt plan

Škoda Auto Group levererade 731 300 fordon globalt 2022 och ökade sina intäkter på årsbasis med 18,5 % till 21 miljarder euro (jämfört med 2021: 17,7 miljarder euro). Marknaden var fortsatt utmanande på grund av den pågående halvledarbristen, ihållande problem med leveranskedjan och en avsevärd ökning av råvarupriserna. Tack vare effektiva motåtgärder lyckades Škoda uppnå ett positivt rörelseresultat på 628 miljoner euro. Detta uppnåddes trots den ekonomiska bördan av de extraordinära effekter kopplade till situationen i Ryssland som uppskattades till nästan 700 miljoner euro. Trots de fortsatta utmaningarna fortsätter Škoda att vara ekonomiskt stabila, vilket driver på internationaliseringen av företaget och man fortsätter att offensivt investera i elektromobilitet och digitalisering.

Under 2022 påverkade flera externa faktorer företagets finansiella resultat: Den kraftiga prishöjningen på råvaror, den pågående bristen på halvledare och de ekonomiska tyngderna från kriget i Ukraina skapade en mycket utmanande marknadsmiljö. Ändå, tack vare effektiva motåtgärder som trädde i kraft, kunde Škoda Auto Group effektivt lindra de ekonomiska effekterna.

Även om de negativa effekterna relaterade till kriget i Ukraina och de extraordinära effekterna av situationen i Ryssland uppskattades till nästan 700 miljoner euro, ligger de flesta av de finansiella nyckeltalen på en stabil nivå.

 

Stabilt årsresultat i en utmanande tid

Rörelsevinsten uppgick till 628 miljoner euro det senaste räkenskapsåret. Försäljningsintäkterna 2022 var betydligt högre än föregående år, 21 miljarder euro (+18,5 %). Avkastningen på försäljningen var fortsatt positiv på 3 % medan den sjönk med 3,1 procentenheter, vilket likaså speglar de ekonomiska svårigheterna. Företaget lyckades upprätthålla ett stabilt nettokassaflöde på 489 miljoner euro (2021: 554 miljoner euro; -11,7 %).

Klaus Zellmer, VD för Škoda Auto, säger:

"Mot bakgrund av vad som sannolikt har varit den mest utmanande marknadsmiljön i företagets historia hittills, uppnådde Škoda Auto ett mycket stabilt ekonomiskt resultat och bevisade än en gång sin extrema motståndskraft. Många har bidragit till att vi har kunnat navigera oss igenom detta utmanande år väl. Ett stort "tack" till hela teamet på 45 000 medarbetare för deras passion och engagemang, men också till våra återförsäljare och partners över hela världen. Tillsammans höll vi företaget på rätt spår för att leverera så många bilar till våra kunder som möjligt. 2022 levererade vi 731 300 fordon och genererade en solid rörelsevinst på 628 miljoner euro. Och även tack till våra trogna kunder för deras förtroende och kontinuerligt starka intresse för våra produkter, vilket särskilt gäller vår Enyaq iV-familj: Dess försäljning ökade med 20 % under 2022. Dessutom investerar vi offensivt i vårt företags framtid och erövrar lovande nya tillväxtmarknader och regioner som Sydostasien och Indien. Vi vidtar de omfattande åtgärderna för att se till att Škoda Auto kommer ur den nuvarande omvälvningen ännu starkare.”

Christian Schenk, Škoda Autos styrelseledamot för finans och IT, tillägger:

"Vi lyckades öka våra försäljningsintäkter med nästan 20 % på årsbasis – trots jämförelsevis låga försäljningssiffror. Marknaden är för närvarande kraftigt snedvriden och de extraordinära effekterna från situationen i Ryssland påverkade våra finansiella siffror negativt med nästan 700 miljoner euro. Vi motstyrde effektivt främst med förbättringar av prissättning, försäljningsmix och förstärkning av verksamheten i Indien. Vi optimerade även fasta kostnader för produktion och administration samtidigt som vi frigjorde resurser för företagets fortsatta omvandling och framtida livskraft. Mellan 2022 och 2027 kommer vi att investera kraftigt i elektrisk mobilitet och omfattande digitalisera våra fordon under till exempel hela kundresan, inklusive säkerhetsfunktioner och uppkoppling. För att uppnå goda ekonomiska resultat och ett ambitiöst avkastningsmål på mer än 8 % från 2025, har företaget implementerat programmet Next Level Efficiency+ från 2022.”

 

Lönsamhet i framtiden tack vare effektivitetsprogram och omfattande investeringar

Företaget fortsätter att gå vidare med programmet Škoda Next Level Efficiency+. År 2027 har den Škoda Auto avsatt 5,6 miljarder euro för transformationen mot elektrisk mobilitet. Under samma period kommer Škoda att investera ytterligare 700 miljoner euro i digitalisering och även gå vidare med internationaliseringen av företaget.

Senaste årsredovisningen finns tillgänglig på Škoda Storyboard.

Presskit från Škoda Auto.

 

Hanna Storckenfeldt

Press och sponsoransvarig Škoda Sverige

Škoda Auto

  • Fokuserar på tre prioriteringar med sitt ”Next level Škoda”-program för framtiden: att utöka modellportföljen mot nybörjarsegment, att utforska nya marknader för ytterligare tillväxt i volymsegmentet och att göra konkreta framsteg inom hållbarhet och mångfald.
  • Erbjuder för närvarande sina kunder tio personbilserier: Fabia, Scala, Octavia, Superb, Kamiq, Karoq, Kodiaq och Enyaq.
  • Levererade över en miljon fordon till kunder runt om i världen 2020.
  • Har tillhört Volkswagen-gruppen i 30 år. Volkswagen Group är en av de mest framgångsrika fordonstillverkarna i världen. I samarbete med gruppen utvecklar och tillverkar Škoda Auto självständigt fordon samt komponenter, motorer och växellådor.
  • Verkar på tre platser i Tjeckien; tillverkar i Kina, Slovakien och Indien främst genom koncernpartnerskap, samt i Ukraina med en lokal partner.
  • Sysselsätter cirka 42 000 personer globalt och är aktiv på mer än 100 marknader.

Senaste nytt