För mer realistiska CO₂ och bränsleförbrukningsvärden

WLTP

VEM INTRODUCERAR WLTP?

Förklaring till kartan:

Grön - Europeiska unionen (28 länder)
Ljusgrå - Övriga fyra europeiska länder (Schweiz, Liechtenstein, Norge, Island)
Svart - Kandidatländer: Turkiet (WLTP gäller för importerade fordon medan NEDC gäller för lokalt producerade fordon), Israel och avlägsna EU-regioner (fortfarande oklara): Réunion Island, Martinique, Guadeloupe, Franska Guyana, St Martin, Mayotte
Mörkgrå - Delvis genomförande (planerat): Sydkorea, Japan (WLTP utan "extra hög" testcykelfas), Indien, Kina (endast koldioxidutsläpp, NEDC används för förbrukningsvärden)

I DETALJ

TIDSLINJE