Kampanjavtal

Ovan beskrivet om produkten samt nedan gällande vad ingår anser standardavtal. Avvikelser kan förekomma vid till exempel kampanjavtal. Kontakta din återförsäljare för mer information gällande villkor i kampanjavtal.

Förlängd Mobilitetsgaranti

Vid varje utförd service förlängs Mobilitetsgarantin (gäller vid driftstopp som inte vållats av föraren och omfattar hjälp på plats, hyrbil eller övernattning på hotell). Det ger tillgång till ett rikstäckande servicenät i Sverige och även i Europa. Hjälpen finns alltid nära till hands.

Öka livslängden och andrahandsvärdet på din bil

Med vårt Serviceavtal repareras er Škoda alltid med Škoda Originaldelar. Ni får garantier på originaldelarna och på utfört arbete. En Škoda med fullständig verkstadshistorik och med Škoda stämplat i serviceboken ökar andrahandsvärdet när det är dags att byta bil.

Följande omfattas inte av Serviceavtalet

 • Fel eller skador som täcks av garantier, försäkringar eller motsvarande
 • Fel eller skador på motor och växellåda, täcks normalt av kundens maskinskadeförsäkring, drivlineförsäkring eller aggregatskador
 • Glas-, lack-, korrosions och karosskador
 • Yttre åverkan på kaross och lack
 • Reparationer av skador förorsakad av vårdslöshet, försummelse, vanvård, felaktigt handhavande eller överbelastning, brand, naturkatastrof eller trafikolycka
 • Bärgningskostnader och startbogseringar
 • Kostnader för självrisk i försäkringsärenden
 • Stilleståndsersättning
 • Drivmedel
 • Fel eller skador som beror på att produkter monterats eller tillförts fordonet
 • Hjulinställningar
 • Ad-Blue