Privatleasa en begagnad Škoda

Välj bland vårt utbud av leveransklara begagnade bilar.

Vid privatleasing finns inget krav på insats.

Betalskydd ingår gratis i 3 mån.

Förmånligt och enkelt bilinnehav.

Begagnade bilar i lager

Utforska utbudet av begagnade bilar. Utvalda bilar kan privatleasas! Kontakta din återförsäljare för mer information.

Privatleasing

Ett bekvämt sätt är att leasa bil privat, för hela tanken med privatleasing är enkelhet. Efter avtalstiden återlämnar du bilen till din Škoda-återförsäljare. Avtalstiden vid privatleasing är oftast 36 månader men det finns även möjlighet till annan avtalstid.

Serviceavtal

Med serviceavtal repareras alltid din bil av specialutbildade mekaniker, med Škoda Originaldelar och uppdateras med den senaste programvaran. Enkel kontroll över servicekostnaderna under hela avtalstiden.

Betalskydd

Škoda Betalskydd täcker din månadsbetalning vid ofrivillig arbetslöshet, sjukhusvistelse och nedsatt arbetsförmåga.

Attraktivt helhetserbjudande

Samla alla dina bilkostnader på ett ställe - komplettera bilfinansieringen med Škoda Försäkring. Du får bland annat en rabatterad premie, konkurrenskraftig ersättning och lägre självrisk. Ett attraktivt helhetserbjudande - allt på en faktura och betalning per månad.

Läs mer


Insats

Inget krav på särskild leasingavgift (handpenning).

Månadsbetalning

Du betalar en leasingavgift för nyttjandet baserad på hur bilen används, planerad körsträcka, avtalstid och bilmodell. Den vanligaste avtalstiden för privatleasing är 36 månader.

Avtalsslut

Du behöver inte fundera kring bilens framtida värde, efter avtalstiden lämnar du tillbaka bilen till din Škoda-återförsäljare.

Fast eller rörlig ränta

Vi erbjuder rörlig ränta på leasingavtal och vår rörliga ränta baseras på VWFS basränta. Avläsning och förändring av räntan sker månadsvis, vilket innebär att du direkt får tillgodoräkna dig eventuella räntesänkningar (motsvarande gäller även vid höjning av räntan). Fast ränta sätts på leveransdagen och följer därefter leasingavtalet.

Du betalar varje månad genom e-faktura, bank-, plus- eller autogiro. För att ansluta till e-faktura behöver du göra en anmälan via din Internetbank. Autogiro kräver en separat autogiroanmälan ifylld av dig som kund.

All service i enlighet med den serviceplan Škoda utfärdat. Samtliga tilläggsarbeten vid planerade intervaller enligt serviceplan till exempel tändstift, bränslefilter, luftfilter och bromsvätska.

Tillval: däck, däckskifte och däckförvaring, hämta/lämna service, lånebil vid verkstadsbesök, rekonditionering och tvätt. Kontakta din Škoda-återförsäljare för aktuell prislista.

Följande omfattas inte av Serviceavtalet

 • Fel eller skador som täcks av garantier, försäkringar eller motsvarande.
 • Fel eller skador på motor och växellåda, täcks normalt av kundens maskinskadeförsäkring, drivlineförsäkring eller aggregatskador.
 • Glas-, lack-, korrosions och karosskador. Yttre åverkan på kaross och lack.
 • Reparationer av skador förorsakad av vårdslöshet, försummelse, vanvård, felaktigt handhavande eller överbelastning, brand, naturkatastrof eller trafikolycka.
 • Bärgningskostnader och startbogseringar.
 • Kostnader för självrisk i försäkringsärenden.
 • Stilleståndsersättning.
 • Drivmedel.
 • Fel eller skador som beror på att produkter monterats eller tillförts fordonet.
 • Hjulinställningar.
 • Ad-Blue omfattas inte av Serviceavtalet.

Kontakta din närmaste Škoda-återförsäljare för mer information.

Vill du bli kontaktad av en återförsäljare?

Din återförsäljare hjälper dig att hitta en passande kombination av bil och finansiering.

Under det gemensamma varumärket Škoda Financial Services erbjuds serviceavtal genom Volkswagen Service Sverige AB och bilfinansiering genom Volkswagen Finans Sverige AB, helägt dotterbolag inom Volkswagen Group. Škoda Försäkring är en del av If Skadeförsäkring AB.