Skötselguide

Läs mer om hur du vårdar din privatleasingbil och vad som anses som normalt slitage i vår skötselguide.

Insats

Inget krav på särskild leasingavgift (handpenning).

Månadsbetalning

Du betalar en leasingavgift för nyttjandet baserad på hur bilen används, planerad körsträcka, avtalstid och bilmodell. Den vanligaste avtalstiden för privatleasing är 36 månader.

Avtalsslut

Du behöver inte fundera kring bilens framtida värde, efter avtalstiden lämnar du tillbaka bilen till din Škoda-återförsäljare.

Fast eller rörlig ränta

Vi erbjuder rörlig ränta på leasingavtal och vår rörliga ränta baseras på VWFS basränta. Avläsning och förändring av räntan sker månadsvis, vilket innebär att du direkt får tillgodoräkna dig eventuella räntesänkningar (motsvarande gäller även vid höjning av räntan).
Fast ränta sätts på leveransdagen och följer därefter leasingavtalet.

Du betalar varje månad genom e-faktura, bank-, plus- eller autogiro. För att ansluta till e-faktura behöver du göra en anmälan via din Internetbank. Autogiro kräver en separat autogiroanmälan ifylld av dig som kund.